Proračun Grada Pule za 2019. osigurava financijsku stabilnost i daljnji razvoj grada

Na sjednici Gradskog vijeća Pule usvojen je gradski Proračun za 2019. godinu vrijedan gotovo 440 milijuna kuna.
Temeljni financijski dokument Grada i ove godine planiran je odgovorno i realno kako bi se i dalje sačuvala stabilnost javnih financija, omogućio nastavak brojnih započetih i novih investicija u Puli te osigurao još bolji životni standard naših sugrađana, istaknuo je pulski gradonačelnik Boris Miletić na jučerašnjoj 13. sjednici Gradskog vijeća na kojemu je usvojen Proračun Grada Pule za 2019. godinu. Proračun nije neograničen i neiscrpan i uvijek ima puno više želja zahtjeva i potreba nego što jedan proračun može podnijeti, a na Gradskoj upravi, predlagatelju, je da se vodi računa o svim zakonskim okvirima. „Na ovom dokumentu se radilo punih pet mjeseci i svaka stavka se pomno planirala prije nego je došla kao prijedlog i kroz službe, mjesne odbore, e-konzultacije“, kazao je Miletić.Podsjetio je pritom i na činjenicu da se Gradu Puli svake godine izvorni prihodi smanjuju i to ne zbog odluka koje gradska uprava donosi, već zbog poreznih reformi,  jedna od kojih je i porez na promet nekretnina od sljedeće godine, koji također smanjuje izvorni prihod jedinica lokalne samouprave. „Treba razmišljati o onima kojim treba naviše pomoći a to su ponajprije naši najmlađi i oni treće životne dobi. Ovim proračunom veliki dio sredstava usmjeren je upravo prema njima“, kazao je Miletić.

Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Grada Pule raspoređeno je oko 205,4 milijuna kuna, odnosno 46 posto gradskog Proračuna, od čega je gotovo 46 milijuna kuna usmjereno u Program građenja komunalne infrastrukture.

U idućoj godini istim se predviđa 20-ak značajnijih projekata koji će se provesti s ciljem unaprjeđenja prometne infrastrukture na širem području grada. U tom kontekstu može se navesti pripremu za nastavka širenja pulske obilaznice na četiri trake do raskrižja s Premanturskom cestom i Ulicom Marsovog polja, za što je u proračunu osigurano 800 tisuća kuna. Za izgradnju rotora na križanju Valturske i Ulice Jurja Žakna osigurano je 2,6 milijuna kuna, a za nastavak započetih radova izgradnje kružnog toka na križanju Radićeve i Rizzijeve ulice, dodatnih 500 tisuća kuna. Za pripremu i izgradnju dijela Premanturske ceste namijenjeno je 2,8 milijuna kuna, dok je 1,6 milijuna kuna osigurano za nastavak aktivnosti za ishodovanje akata za gradnju i početak rekonstrukcije Valdebečkog puta. U tijeku je izgradnja dionice u Ulici Jasne Crnobori, investicija vrijedna oko 2,2 milijuna kuna,  od čega je u sljedećoj godini osigurano 1,3 milijuna kuna. Za pripremnu dokumentaciju uređenja te početak rekonstrukcije Giardina izdvojit će se nešto malo manje od 10 milijuna kuna, dok je 9,5 milijuna kuna osigurano za nastavak aktivnosti pripreme te početak izgradnje/uređenja Kandlerove ulice.

U izgradnju novih parkirališnih mjesta u Puli u uložit će se 1,4 milijuna kuna.  

U 2019. godini započet će aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za izgradnju edukativnog centra, odnosno centra za poduzetništvo na lokaciji Stare Mehanike. Za tu svrhu rezervirano je 2,5 milijuna kuna.

Upravnom odjelu za društvene djelatnosti za iduću godinu pripada iznos od oko 133 milijuna kuna, što je gotovo 9 milijuna kuna više nego u 2018. godini. U sustav obrazovanja, vrijednim32 milijuna kuna, zbog većeg broja učenika povećan je broj skupina produženog boravka i to po jedna skupina u osnovnim školama Šijana, Kaštanjer i Veli Vrh. Osigurani su troškovi plaća za stručnog suradnika logopeda u Školi za odgoj i obrazovanje, a s 1,5 milijuna kuna podržat će se pomoćnici u nastavi. Za predškolski je odgoj namijenjeno ukupno 48,1 milijun kuna, a povećan je i iznos subvencije roditeljima u privatnim vrtićima  i iznosi 8,7 milijuna kuna. Grad će i dalje nastaviti sa sufinanciranjem mjesečne učeničke autobusne karte i stipendije te izdvajati novčana sredstva za pomoć studentima. Za razvoj sporta i niz sportskih programa, osigurano je 26,5 milijuna kuna.

Briga o najugroženijoj skupini građana prioritet je Grada Pule koji je u sklopu Programa socijalne skrbi za iduću godinu povećao sredstva za cijeli niz potpora i iznosi ukupno 19,2 milijuna kuna.

Pula je, uz Zagreb, grad s najviše poduzetnika u odnosu na radno sposobno stanovništvo. Prema istraživanju znanstvenika s Ekonomskog instituta u Zagrebu o kvaliteti života, Pula je u samom vrhu – među pet najboljih gradova u državi. Za daljnji razvoj pozitivne poduzetničke klime i poticajnog poslovnog okruženja, u 2019. godini, Grad je osigurao milijun kuna bespovratnih sredstava kao direktnu mjeru pomoći poduzetnicima u njihovom poslovanju.

Također, u 2019. predvidjeli su se novi poticaji za mlade kroz Subvenciju kamata na kredite mladih u iznosu od 200 tisuća kuna. Riječ je o sufinanciranju kamata osobama do 40 godina starosti koji po prvi puta stječu stan ili kuću u svoje vlasništvo, čime se potiče demografska obnova društva, ali i mogućnost da mladi i mlade obitelji uz posao riješe i pitanje stanovanja.

Oko 37 milijuna kuna rezervirano je za Upravni odjel za kulturu za, između ostalih, aktivnosti s ciljem poboljšanja uvjeta za realizaciju planova proračunskih korisnika i unaprjeđivanje programskih aktivnosti kulturnih subjekata u svim područjima kulture te poboljšanje uvjeta za realizaciju planova korisnika i unaprjeđivanje programskih aktivnosti udruga građana i neprofitnih organizacija; vjerskih zajednica, nacionalnih zajednica i manjina, udruga proizašlih iz rata, sindikalnih organizacija.

Za napomenuti je kako je Grad Pula i ove godine, kao jedna od najtransparentnijih i najotvorenijih gradskih uprava u Hrvatskoj, nastavio  dugogodišnju praksu uključivanja građana u izradu proračuna putem svih dostupnih kanala komunikacije, od javnih tribina uživo do e-Konzultacija i konkretnih aplikacija kao što je e-Proračun.

Gradsko vijeće izglasalo je jučer i VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pule i VII. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Pule. Osnovni cilj izmjena navedenih planova bilo je usklađenje s planom višeg reda, odnosno županijskim planom, zakonom i zaprimljenim zahtjevima za izmjenu određenih dijelova planova. Procedura je provedena u skladu sa zakonom, odnosno javna rasprava bila je u trajanju od 15 dana, a javno izlaganje, na kojemu je sudjelovalo 30-ak osoba, je održano 7. ožujka 2018. godine. Sveukupno zaprimljenih primjedba tijekom trajanja javne rasprave bilo 100-tinjak i koje su se sve razmatrale, istaknula je Ingrid Bulian zamjenica pročelnika Upravnog odjela prostorno uređenje, komunalni sustav i imovnu prilikom obrazlaganja predmetnih točaka dnevnog reda. „Osim spomenutih usklađenja sa zakonom i županijskim planom jedan od ciljeva pri izradi prostornog plana bila je i razrada planova u područjima u kojima je veća koncentracija građevina izgrađenih na bespravan način i na kojima se nisu mogle izdavati građevinske dozvole niti provoditi bilo kakvi zahvati (infrastruktura, daljnja gradnja) dok isto nije dorađeno predmetnim izmjenama“ kazala je Bulian i napomenula da dio koji se odnosi na turističku namjenu nije u bitnome mijenjano već se izvršilo usklađenje sa županijskim planom na način da su određene turističke zone i njihovi parametri gradnje i ostale površine na kojima se mogu graditi smještajne građevine. Kapaciteti su otprilike na razini plana koji je dosada bio na snazi, odnosno povećanje je za 110 postelja što je minimalno u odnosu na mogućnosti u županijskom planu. Negdje su, napominje Bulian, smještajni kapaciteti i smanjeni kao primjerice na Sacciorgiani i to za više od 400 postelja. U pogledu značajnijih izmjena GUP-a, osim izmjena koje se tiču preuzimanja spomenutih izmjena u prostornom planu istaknute su pojedine specifične izmjene planskih rješenja kao rezultat zaprimljenih zahtjeva te primjedbi na prijedlog plana.

Nadovezujući se na raspravu u vijećnici po pitanju turizma i kakav je on gradu Puli potreban gradonačelnik je iznio statističke podatke temeljem kojih je vidljivo da Pula ima daleko manje noćenja nego neke susjedne jedinice lokalne samouprave. „ U prvih 10 mjeseci ove godine Grad Pula ima ostvarenih 35 noćenja po glavi stanovnika, dok Općina Fažana, u istom periodu, ima ostvarenih 266 noćenja po glavi stanovnika. Općina Medulin pak 413 noćenja po glavi stanovnika. Najveći problem s kojim se Pula susreće ljeti je kad je kišni dan i svi dolaze vidjeti pulske znamenitosti“, konstatirao je gradonačelnik te pitao je li u redu da druge općine imaju koristi od nasljeđa grada Pule, ali ne i sami građani grada Pule. „Zar je bolje da državna zemlja gdje su bili ročnici i vojnici i dalje bude prazna ili da se tamo dogodi nešto bolje“ pitao je.

Predmetna tematika dotaknuta je i vijećničkim pitanjima. Naime, odgovarajući na pitanje Ardemia Zimola o vremenski uvjetima davanja koncesija na području Muzila, Hidobaze i Sacciorgane koje su dugo vremena bile ili vojna područja ili u potpunosti zapuštene gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo što se nakon dugog niza godina zapuštena državna imovina stavlja u funkciju od koje će koristi imati građani grada Pule. „Nakon 15 godina konačno je postignut sporazum kojeg je najprije utvrdilo ovo Gradsko vijeće, a potom i Vlada Republike Hrvatske što je bio preduvjet da ministar Marić i Grad Pula mogu potpisati sporazum i u narednom razdoblju pokušati pokrenuti s mrtve točke tu zapuštenu državnu imovinu. Pitanje rokova, pitanje je načina na koji država gospodari svojom imovinom i kao takvo je pitanje za ministra. Grad Pula nije u tome iznimka.  Nakon što je Muzil toliko desetljeća bio zatvoren za građane Pule i koji je ustvari i dan danas zatvoren, intencija nam je da se konačno otvori za građane grada Pule, da imaju doticaj s tim dijelom grada i da postane dio gradskog tkiva. Vrlo jasno i nedvosmisleno naglašavam da nema nikakvog ograđivanja što je jasno definirano našim prostornim planovima“, apostrofirao je Miletić.

Otvorenost svim građanima i mogućnost korištenja planiranih sadržaja na Muzilu vidljivo je u prostornim planovima koji na toj lokaciju omogućuju širi set namjena kako bi bio u funkciji 365 dana u godini.

 „Mogu još istaknuti da Muzil nakon toliko godina što nije u funkciji i što ga nitko ne održava predstavlja određenu vrstu opasnosti za sam grad jer je sve zaraslo, nema protupožarnih puteva i možemo si samo zamisliti što bi se tamo dogodilo u ljetnim mjesecima da bukne požar“, naveo je Miletić i postavio pitanje tko bi tada bio kriv? Grad koji nije vlasnik prostora…

„Ne mogu se trošiti javna sredstva na nešto što nije u vlasništvu Grada, a Muzil je oko 97 posto u vlasništvu države. On se nalazi ovdje ali imovinski on nije prepušten Gradu Puli. Zato bi volio da se bivše vojne zone, koje više nisu u funkciji i za koje je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske nedvosmisleno reklo da je to za njih u budućnosti besperspektivno, da to konačno bude u funkciji civilnog sektora, civilnog razvoja, gospodarstva, stanovanja i svih ostalih sportskih aktivnosti i  kulturnih sadržaja prostornim planom predviđenih. Da konačno to postane otvoreno za naše građane“, kazao je pulski gradonačelnik.

S dnevnog reda sjednice izostavljena je Odluka o donošenju Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje 2019. – 2021. godine i Odluka o donošenju Plana davanja koncesija za 2019. godinu jer, kako je naveo Tiziano Sošić predsjednik Gradskog vijeća, smatra potrebnim ali i korisnim prije raspravljanja i  odlučivanja o predmetnim  planovima provesti postupak savjetovanja s javnošću kako to propisuje Zakon o pravu na pristup informacijama.

Nakon usvojene 12-e točke dnevnog reda u 2.15 sati  (četvrtak) sjednica je prekinuta i po planiranim točkama dnevnog reda nastavlja se danas u 17 sati.

Pin It on Pinterest