Akti gradonačelnika doneseni u prosincu 2018. godine

Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu prosincu 2018. godine

Odluka o dodjeli stipendija u akademskoj godini 2018./2019.

Odluka o dodjeli stipendija u akademskoj godini 2018./2019.

Odluka o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskim objektima na području Grada Pule radi organizacije dočeka Nove 2019. godine

Odluka o rasporedu sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Pula-Pola za 2019. godinu

Odluka o dodjeli sredstava temeljem Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pule – 17.12.2018

Odluka o dodjeli sredstava temeljem Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pule – 28.12.2018

Odluka o dodjeli pojedinačnih državnih potpora u 2019. godini za Zaštitnu radionicu Tekop Novu – Ustanovu za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Odluka o dodjeli sredstava dječjim vrtićima drugih osnivača

Odluka o potpunom oslobađanju od obveze plaćanja komunalnog doprinosa

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta

Odluka o raspisivanju javnog poziva i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pule za 2019. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata s područja socijalne skrbi i zdravstva od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pule-Pola

Odluka o zaključivanju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninim) 

Odluka o zaključivanju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) 

Odluka o zaključivanju Ugovora o najmu stana 

Odluka o zaključivanju Ugovora o najmu stana 

Odluka o zaključivanju Ugovora o najmu stana 

Odluka o zaključivanju Ugovora o najmu stana 

Odluka o zaključivanju ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) i priznavanju statusa člana domaćinstva 

Odluka o dodjeli stana u najam 

Odluka o zaključivanju ugovora o najmu za suvlasnički dio stana 

Odluka o zaključivanju Ugovora o najmu stana (sa slobodno ugovorenom najamninom) 

Odluka o kupnji zemljišta (k.č. 501/190 k.o. Galižana)

Odluka o kupnji zemljišta (rekonstrukcija raskrižja Rizzijeve i Voltićeve ulice)

Odluka o dodjeli novčanih sredstava trgovačkom društvu Plinara d.o.o. Pula

Odluka o prihvaćanju cijena radova društva Pragrande d.o.o. Pula za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda

Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje, pristupa i održavanja SVK privoda BS Monvidal – Hrvatski Telekom d.d. Zagreb

Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje, postavljanja i održavanja vodovodne mreže u dijelu Ulice Jasne Crnobori u Puli

Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje, postavljanja i održavanja vodovodne mreže u Ulici Urati, Šikići

Odluka o izdavanju Tabularne isprave (HEP d.d. Zagreb)

Zaključak o organiziranju manifestacija (Eko tržnica)

Odluka o donošenju Izvješća o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule za 2018. godinu

Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec studeni 2018. godine

Plan o izmjeni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. godinu

Plana savjetovanja s javnošću za 2019. godinu

Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2018. godinu (Br. 8.)

Zaključak o prihvaćanju Plana nabave Grada Pule za 2019. godinu

Zaključak o ovlaštenju za plakatiranje

Zaključak o prihvaćanju inicijative za izradu i financiranje izrade III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Max Stoja“

Zaključak o prihvaćanju inicijative za izradu i financiranje izrade Urbanističkog plana uređenja „Karšiole“

Zaključak o potvrđivanju programa i termina održavanja programa „Koncert Foo Fighters u Amfiteatru (18. lipnja 2019.)

Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Humanitarna akcija i koncert „Uljanik za bolje sutra“ (17. prosinca 2018.)Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – caffe bar Circolo 17 (07., 08. i 14. prosinca 2018.)

Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – caffe bar Circolo 17 (22., 24. i 29. prosinca 2018.)

Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja manifestacije – Seasplash platforma#12

Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Cyber cafe

Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskom objektu – caffe bar Kunstkafe (29. prosinca 2018.)

Zaključak o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika

Pin It on Pinterest