Akti gradonačelnika doneseni u travnju 2019. godine

Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dostavu prijava za sufinanciranje Programa obnove građevina na području Grada Pule

·  Odluka o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pula-Pola

·  Odluka o kupnji zemljišta (dio ulice Prilaz Plazine)

·  Odluka o zajedničkom korištenju poslovnog prostora u Puli, Sergijevaca br. 32 i zaključenju Aneksa II. Ugovora o uporabi poslovnog prostora Klasa:372-01/00-01/13, Urbroj:2168/01-03-05-00-1, od dana 28. siječnja 2000. godine

·  Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Smareglina br. 2 – Gradska knjižnica i čitaonica Pula

·  Odluka o davanju na uporabu poslovnih prostora u Puli, Nobileova br. 3 i Laginjina br. 3 – Dječji dom Ruža Petrović

·  Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnih prostora u Puli, Smareglina br. 7 i Trg Prvog svibnja br. 4 s neposrednim posjednicima

·  Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnih prostora u Puli, Sergijevaca br. 24 s neposrednim posjednikom

·  Odluka o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Flavijevska br. 20 i zaključenju Aneksa Ugovora o zakupu poslovnog prostora

·  Odluka o davanju skloništa br. 35. u Puli, na lokaciji Krležina 37, na uporabu u miru

·  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za predlaganje lokacije/lokacija Islamskog centra u Puli

·  Odluka o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja kanalizacijskih cijevi vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, 2. skupine, sustav odvodnje otpadnih voda naselja Štinjan – proširenje sekundarne mreže

·  Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe ili projekte udruga iz djelokruga poslova Upravnog odjela za društvene djelatnosti

·  Odluka o ovlaštenju za sklapanje sudske nagodbe

·  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o modelima za sufinanciranje Programa obnove građevina na području Grada Pule

·  Zaključak o namjenskom financiranju u svrhu realizacije planiranog uređenja park šume Šijana i Busoler za 2019. godinu

·  Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule

·  Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Marina Veruda“

·  Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta između Grada Pula-Pola i društva Stanoinvest Holding d.o.o. iz Pule

·  Zaključak o potvrđivanju programa i termina održavanja programa „Summer classic festival“

·  Zaključak o organiziranju manifestacija (6. festival multikulturalnosti, postavljanje pokretnih naprava)

·  Zaključak o organiziranju manifestacija (Zemlja zabave u Titovom parku, Rock ‘n’ Grill)

·  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Caffe bar Circolo 17 (05., 06., 12., 13. travnja 2019.)

·  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Caffe bar Circolo 17 (18. travnja 2019.)

·  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Caffe bar Circolo 17 (19. travnja 2019.)

·  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Caffe bar Circolo 17 (20. travnja 2019.)

·  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Wine&food Tappo (12. i 13. travanj 2019.)

·  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Wine&food Tappo (19. travanj 2019.)

·  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Wine&food Tappo (20. travanj 2019.)

·  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Wine&food Tappo (26. travanj 2019.)

·  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Wine&food Tappo (27. travanj 2019.)

·  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Cyber cafe (29. travnja 2019.)

·  Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – restoran-pripremnica obroka „Mozart“

·  Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – restoran-pripremnica obroka „Kunstkafe“

·  Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu – restoran „Ribarska koliba Fischerhutte“

·  Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu – restoran „Ribarska koliba Fischerhutte“

·  Rješenje o odbijanju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu – buffet „Wine&food bar Tappo“

·  Zaključak o prihvaćanju Aneksa (Dodatka) br. 5 Ugovoru o namjenskom osiguranju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva, lovnog turizma i agroturizma

·  Zaključak o usvajanju Izvješća o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2019. godine

·  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gradske knjižnice i čitaonice

·  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola

·  Plan o izmjeni Plana savjetovanja s javnošću za 2019. godinu (2. izmjena)

·  Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec ožujak 2019. godine

Pin It on Pinterest