Nastavlja se uspješna suradnja PD Hannover i PU istarske

Danas je Policijsku upravu istarsku posjetila delegacija Polizeidirektion Hannover (PD Hannover), koja se od 11. do 18. lipnja nalazi u radnom posjetu istarskoj policiji. Delegaciji, na čelu s načelnikom Volkerom Kluweom, srdačnu dobrodošlicu zaželio je načelnik PU istarske Božo Kirin sa suradnicima.

Uspješna suradnja između PU istarske i PD Hannover traje od listopada 2002. godine, a započela je kao dio projekta o suradnji Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske sa Saveznim ministarstvom unutarnjih poslova Savezne Republike Njemačke, u sklopu Strategije djelovanja ”Policija u zajednici – Razvoj komunalne prevencije u lokalnoj zajednici”. Suradnja se ostvaruje kroz godišnje radne posjete delegacija obiju policijskih uprava, a tijekom godina razmijenjena su iskustva iz raznih područja djelovanja policije poput prevencije kriminaliteta, prometne prevencije, prevencije rizičnih ponašanja mladih, sigurnosti cestovnog prometa, osiguranja javnih okupljanja, odnosa s javnošću te u području suzbijanja i otkrivanja raznih oblika kriminaliteta.  

Najzapaženiji rezultati suradnje ostvareni su na području komunalne prevencije u lokalnoj zajednici, što je rezultiralo osnivanjem vijeća za komunalnu prevenciju u deset gradova i općina na području Istarske županije. Zahvaljujući suradnji dviju policijskih uprava, izdan je i priručnik “Policijski rad okrenut zajednici” koji se koristi kao praktičan vodič u radu policijskim službenicima na području cijele države, a uz financijsku potporu njemačke policije opremljen je i Informativni centar za prevenciju u holu PU istarske, dok je u suradnji sa Savezom White IT – savez protiv dječje pornografije nastala slikovnica ”Ne, ne idem”, koja se svake godine dijeli učenicima prvih razreda na području Istarske županije u cilju razvijanja njihovog samozaštitnog ponašanja.

Načelnici policijskih uprava izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom, napomenuvši kako su zahvaljujući dobro organiziranim radnim posjetima i obrađenim temama nastale pozitivne promjene u radu PU istarske te da su primjeri dobre njemačke prakse uspješno implementirani u rad istarske policije.

U slijedećih tjedan dana, djelatnici PU istarske upoznat će njemačke kolege s problematikom kompjuterskog kriminaliteta i nabavke droge putem dark weba, a riječi će biti i o međunarodnoj prostituciji tijekom turističke sezone i povezanosti s trgovinom ljudima. Budući da je sigurnost cestovnog prometa jedan od prioriteta rada policije, govorit će se i o prometu u zonama radova na autocesti. Delegacija će saznati nešto više i o sigurnosti u zonama turističkih objekata te o projektu Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Pule ”Pula PET Plus”, a jedna od tema bit će prevencija nasilja nad ženama, o čemu će izlaganje održati i predstavnici njemačke delegacije.  

Pin It on Pinterest