More u Istri i dalje čisto

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, od 24. do 26. rujna 2019. godine, proveo IX ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji, ujedno i zadnje ispitivanje u ovogodišnjoj sezoni kupanja. Ukupno je uzorkovano more na 218 mjernih točaka. 

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 211 mjernih točaka ili u 96,79 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, dok je na 7 mjernih točaka (Umag – Moela, Umag; Otok Sv. Nikola – Istok, Poreč; Otok Maškin – FKK, južna strana otoka, Rovinj; AC Bi Village – Plaža Bival, Valbandon, Fažana; Peroj – Božinka, Vodnjan; Hotel Molindrio – ispod hotela, Poreč; Puntižela – Hidrobaza, Pula) ili u 3,21 % uzoraka zabilježena dobra kakvoća mora za kupanje.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na Internet stranicama te su dostupni putem sljedeće poveznice: http://www.izor.hr/kakvoca/.

Tijekom uzorkovanja zabilježena je i temperatura mora koja se je kretala od 18,4 0C do 23,6 0C dok se temperatura zraka kretala od 15,6 0C do 23,8 0C.

Pin It on Pinterest