Grad Pula pomaže mladima u stambenom zbrinjavanju

S ciljem pomoći mlađim građanima pri rješavanju svojeg stambenog pitanja, Grad Pula je pripremio Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima i postupku sufinanciranja kamate prilikom kupnje prve nekretnine na području grada Pule. Kako bi se upoznala šira javnost s Nacrtom prijedloga predmetne Odluke te pribavila mišljenja, primjedbe i prijedlozi o istoj, u tijeku je javno savjetovanje koje traje mjesec dana, odnosno od 5. prosinca 2019.  do 5. siječnja 2020. godine.

„Mlađi građani, nako što završe sa školovanjem i zaposle se u pravilu se žele osamostaliti, kao i mladi parovi, obitelji, međutim nerijetko su primorani ići u podstanare i mjesečno izdvajajti značajan iznos budžeta za podstanarstvo. Svjesni da im rate kredita za kupnju stana najčešće predstaljaju veliko opterećenje, ovom Odlukom želimo upravo njima, odnosno svima onima koji zadovoljavaju uvjete predložene u predmetnoj odluci, pomoći da lakše podnesu taj financijski teret pri stjecanju svoje prve nekretnine i na taj način da ostanu živjeti i raditi u svom gradu koji je, ne zaboravimo, jedan od najboljih gradova za život i poslovanje u Hrvatskoj“, istaknuo je pulski gradonačelnik Boris Miletić.

Pravo na sufinanciranje kamate sukladno prijedloga ove Odluke ima pravo tražiti osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

·        da osoba u trenutku podnošenja zahtjeva po javnom pozivu nije starija od 40 godina

·        da ima prebivalište na području Grada Pule najmanje 10 godina;

·        da nema u vlasništvu nekretninu odnosno da bračni odnosno izvanbračni drug, te članovi domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju u vlasništvu nekretninu;

·        da je odobren stambeni kredit od strane kreditne institucije;

·        da nema dugovanja prema proračunu Grada Pule – Pola.

Prijedlogom Odluke se, nadalje, predviđa sufinanciranje u visini od 50% kamate za odobrene stambene kredite, a najviše do 18.000,00 kuna godišnje, odnosno do 1.500,00 kuna mjesečno po odobrenom zahtjevu. Kamate će se sufinancirati najviše 5 godina otplate kredita koji ne prelazi 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke.

Sufinanciranje kamate na stambene kredite može se zatražiti po javnom pozivu koji se objavljuje jednom godišnje, te se sufinanciranje utvrđuje za razdoblje od godine dana s mogućnošću nastavka korištenja sufinanciranja koja se ostvaruje ponovnim podnošenjem zahtjeva na javni poziv koji će se objavljivati za svaku kalendarsku godinu.

Iznos sufinancirane kamate Grad Pula isplatit će kreditnoj instituciji kod koje podnositelj zahtjevaima odobreni stambeni kredit, a nakon provedenog postupka temeljem kojeg je zaključen Ugovor o sufinanciranju kamate između Grada Pule i podnositelja zahtjeva.

Iznos sufinanciranja kamate isplaćuju se jednokratno godišnje na kreditni račun korisnika kredita po dostavljenom otplatnom planu odmah po sklapanju ugovora.

Pin It on Pinterest