Istarskim gospodarstvenicima ove je godine isplaćeno više od 4 milijuna kuna za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Održana konferencija o poticajima gospodarstvu   za zapošljavanje osoba s invaliditetom i ispunjenje kvote na zamjenski način

Poticaji za zapošljavanje osoba s invaliditetom i ispunjenje kvote na zamjenski način bila je tema videokonferencije koju je organizirala HGK – Županijska komora Pula. Poslodavci u zakonski definiranim djelatnostima koji zapošljavaju više od 20 osoba imaju kvotnu obavezu zapošljavanja osoba s invaliditetom, a onim poslodavcima koji ne zapošljavaju osobe s invaliditetom omogućeno je da ostvare ispunjenje kvote na zamjenski način. Predsjednica HGK – ŽK Pula Jasna Jaklin Majetić ističe kako velik broj poslodavaca u Istarskoj županiji ne prepoznaje priliku u ostvarivanju prava na tzv. zamjensku kvotu. Naime, poslodavcima se kroz nabavu roba i usluga od zaštitnih i integrativnih radionica, te udruga, zadruga i trgovačkih društava u kojima više od polovine zaposlenih čine osobe s invaliditetom priznaje ispunjenje zakonske obaveze, ističe Jaklin Majetić. Kvotnu obavezu zamjenskim putem poslodavci mogu ostvariti i stipendiranjem osoba s invaliditetom, primanjem na praksu rehabilitanata, učenika s teškoćama u razvoju ili studenata s invaliditetom.

Kako je konferencija organizirana u cilju jačanja prilika za zapošljavanje osoba s invaliditetom na tržištu rada i sagledavanja svih mogućnosti koje gospodarstvenici imaju na tom području, predstavnici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI), pojasnili su financijske poticaje koji su na raspolaganju gospodarstvenicima.

Poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom ZOSI omogućuje subvenciju plaće za te zaposlenike (do 70 posto osnovice), a sufinancira se od 50 do 70 posto troškova obrazovanja. Također, za arhitektonsku te tehničku prilagodbu radnog mjesta za osobe s invaliditetom poslodavci mogu dobiti gotovo 163 tisuće kuna za svaku kategoriju. Poslodavcima na raspolaganju stoje i sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa, a za zapošljavanje izvan kvote isplaćuje se i posebna novčana nagrada. 

Pitanje zapošljavanja osoba s invaliditetom jako je važno u cilju stvaranja radnih mjesta na kojima će moći ostvariti svoje radne potencijale, stoga je posebno važno djelovanje Zaštitne radionice Tekop Nova i pulske tvrtke Punkt čije su djelovanje predstavile ravnateljica radionice Mihaela Zubić te direktorica tvrtke Danijela Kasumović-Maružin.

U konferenciju su se uključili i predstavnici istarskog gospodarstva koji su podijelili svoja iskustva dobre prakse i poslovne suradnje s Tekop Novom. Pulske tvrtke Calucem i Tehnomont od Tekop Nove nabavljaju radna odijela za posebne uvjete rada koja zadovoljavaju visoke standarde sigurnosti. Pritom Tehnomont d.d. zapošljava i više osoba nego što je to propisano kvotom, pa u tom smislu ostvaruje i dodatni poticaj. Tvrtka Holcim (Hrvatska) iz Koromačna ispunjava kvotu na zamjenski način nabavljanjem folija za omatanje paleta od tvrtke AZK iz Varaždina. Naime, Holcimom dobavljač je tvrtka koju je osnovala osoba s invaliditetom, a koja je pritom ostvarila potporu za samozapošljavanje.

Podršku konferenciji svojim sudjelovanjem dale su i zamjenica župana Istarske županije Sandra Ćakić Kuhar i zamjenica gradonačelnika Grada Pule Elena Puh Belci, budući da su Istarska županija i Grad Pula osnivači Tekop Nove.

Poticaji za zapošljavanje osoba s invaliditetom

koje poslodavci na otvorenom tržištu rada, osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju, te zaštitne i integrativne radionice mogu ostvariti od 

Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

 • Subvencija plaće osobe s invaliditetom
 • u rasponu 10 – 70 % osnovice izračuna za pojedinu OSI (od 406,25 kn do 2.843,76 kn) 
 • 75% osnovice za OSI zaposlene na zaštitnim radnim mjestima u zaštitnim i integrativnim radionicama (3.046,88 kn)
 • Sufinanciranje troškova obrazovanja osobe s invaliditetom
 • 50 – 70 % iznosa troškova; upisnina + prijevoz (za OSI i pratitelja)
 • Sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta osobe s invaliditetom – arhitektonska prilagodba
 • u visini stvarnih troškova do maksimalno 40 osnovica po OSI (do 162.500,40 kn)
 • Sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada za osobu s invaliditetom – tehnička prilagodba
 • u visini stvarnih troškova do maksimalno 40 osnovica po OSI (do 162.500,40 kn)
 • Naknada u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje
 • u visini uplaćenog doprinosa za OSI zaposlene iznad kvote (16,5% od bruto plaće)
 • Potpora za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom 
 • 1.000,00 kn za pojedini mjesec na ime samozaposlene OSI
 • Financiranje troškova stručne podrške
 • plaćanje izravno poslodavcu po dostavljenom izvještaju sukladno satnici, a pružatelj usluge je CPR
 • Posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca na otvorenom tržištu rada, odnosno kod osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju, te kod neprofitnih organizacija koje dio gospodarske djelatnosti obavljaju na otvorenom tržištu rada
 • za nabavu novih tehnologija i opreme, ulaganje u znanja, izgradnju, širenje ili obnovu poslovnog prostora, troškove prijevoza OSI
 • Posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama
 • Novčana nagrada za zapošljavanje izvan kvote
 • 30% osnovice (1.218,75 kn), kontinuirano u trajanju 12 mjeseci po OSI zaposlenoj iznad/izvan propisane kvote

*osnovica izračuna je propisana minimalna plaća u RH, za 2020. godinu = 4.062,51 kn

Detaljnije informacije o poticajima i kontaktima na koje možete tražiti informacije možete pronaći na poveznici: http://zosi.hr/zavod/poticaji/ 

Kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom

ISPUNJENJE KVOTE NA ZAMJENSKI NAČIN

 • Obveza kvotnog zapošljavanja može se ispuniti: zapošljavanjem osoba s invaliditetom, korištenjem zamjenske kvote, plaćanjem novčane naknade radi nezapošljavanja osoba s invaliditetom, kombinacijom navedenih načina.
 • Ispunjenje kvotne obveze zamjenskim putem predviđa mogućnost da obveznik
 • zaključi ugovor/e o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava, zaštitnom ili integrativnom radionicom, odnosno trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom čija je ukupna mjesečna vrijednost ugovora, bez PDV-a,  jednaka najmanje 20% minimalne mjesečne plaće u RH za svaku osobu s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti
 • primi na obavljanje prakse učenike s teškoćama u razvoju ili studente s invaliditetom
 • primi na obavljanje prakse rehabilitante 
 • sklopi ugovor/e o obavljanju studentskog posla sa studentom s invaliditetom prema kojima su ukupni priznati troškovi rada jednaki najmanje 20% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti
 • primi na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa osobe s invaliditetom
 • daje stipendiju/e za redovno obrazovanje osobama s invaliditetom čija je ukupna visina jednaka najmanje 20% minimalne mjesečne plaće za svaku osobu s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti.
 • Ograničenje zamjenske kvote odnosi se na godišnju vrijednost ugovora kojima se najavljuje ispunjenje zamjenske kvote, a čiji je predmet kupnja i prodaja robe iz prodajnog asortimana i/ili pružanje usluga u trgovini i to: 
 • u visini do 200.000,00 kn, ako se ugovor sklapa s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava ili trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom, a zapošljavaju najviše tri osobe s invaliditetom 
 • u visini do 500.000,00 kn ako se ugovor sklapa s trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom, a zapošljavaju četiri i više osoba s invaliditetom 
 • Tek ukoliko obveznik ne ispuni kvotu zapošljavanjem osoba s invaliditetom ili na zamjenski način, dužan je obračunati i uplatiti novčanu naknadu kako bi istu obvezu podmirio.

Detaljnije informacije o mogućnosti korištenja zamjenske kvote i kontaktima na koje možete tražiti informacije možete pronaći na poveznici: http://zosi.hr/zavod/kvota/ 

Pin It on Pinterest