Na vrijeme provjerite ispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje za sigurnu sezonu loženja

Čišćenje i održavanje dimnjaka zakonska je obveza svakog stanara te premda još prevladavaju ljetne temperature, početak rujna je pravo vrijeme za provjeru ispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje. Dakle, kontrola dimnjaka i ložišta izvodi se najmanje jednom godišnje, a ispravno izvedeni i održavani dimnjaci i ložišta utječu na sigurnost života i imovine i mogu spriječiti potencijalno neželjene posljedice.

Dimnjaci i uređaji za loženje moraju ispunjavati određene uvjete kako ne bi došlo do požara, trovanja i drugih neželjenih slučajeva, a uvjeti su definirani Projektom dimnjaka. Ukoliko je dimnjačar ustanovio neke od neispravnosti, na osnovu dogovora Upravitelja i predstavnika suvlasnika i njihovog zahtjeva, dimnjačar će dostaviti prijedlog tehničkog rješenja uklanjanja neispravnosti. Tehničko rješenje se dostavlja projektantu kao podloga za projekt dimnjaka.

Sukladno nalazima ovlaštene tvrtke Dimnjak d.o.o. iz Osijeka, ovlaštenog koncesionara za dimnjačarske usluge za područje grada Pule i Vodnjana, o stanju dimovoda odnosno da dimnjak nije prikladan za daljnju uporabu, gradski upravitelj Castrum Pula 97 d.o.o. je pravovremeno većini suvlasnika uputio dopise vezano za kategorije neispravnosti dimnjaka kako bi u razumnom roku, a prije sezone loženja proveli sanaciju. U pogledu neispravnosti dimnjaka, dimnjačari se najčešće susreću sa neispravnim pristupima dimnjaku, zapaljivom smolom, nedostupnošću kontrolnim vratašcima, zaprekama u dimnjaku te neovlaštenim priključenjem korisnika na već postojeće dimnjake. Svaka daljnja uporaba uređaja za loženje bez dokaza o ispravnosti dimnjaka predstavlja prekršaj sukladno Zakonu o zaštiti od požara (NN br.92/10), a samim time i odgovornost za vlasnika/korisnika objekta. Ukoliko korištenje dimnjaka koji nije ispravan ugrozi živote ili nanese veću materijalnu štetu može uzrokovati i kazneni postupak. U slučaju da se dimnjak neće koristiti, dužnost je konstruktivni dio dimnjaka obnoviti  te dostaviti Upravitelju i tvrtki Dimnjak d.o.o., izjavu o statusu dimnjaka i uređaja za loženje.

„Neredovito održavanje dimnjaka može povećati rizik od izbijanja požara te protok štetnih plinova i upravo zato stanarima skrećemo pažnju da na vrijeme poduzmu potrebne mjere kako bi zaštitili sebe i svoju obitelj, ali i stečenu imovinu“, istaknuo je Aleksandar Matić direktor gradskog upravitelja zgrada Castrum Pula 97 d.o.o.

Suvlasnici zgrade dimnjačaru trebaju omogućiti pregled i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje kao i pristup svakom uređaju za loženje i dimnjaku koji se koristi te dostaviti podatke o broju i vrsti  uređaja za loženje i dimnjaka. Radi ispravnog pregleda i čišćenja dimnjaka potrebno je omogućiti i pristup do vratašca, priključaka, kape dimnjaka i ostalih njegovih dijelova.

Obveza koncesionara, tvrtke Dimnjak d.o.o., podrazumijeva obavljanje redovitih i izvanrednih pregleda dimnjaka te čišćenje dimnjaka. Redoviti pregledi u svrhu održavanja dimnjaka provode se u skladu sa zahtjevima iz projekta građevine, a najmanje jednom godišnje, dok je način obavljanja redovitih pregleda u svrhu održavanja dimnjaka određen projektom građevine.

Redoviti pregled uključuje vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva dimnjaka, potom tlačnu probu u slučaju sumnje te usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka. Pregled dimnjaka provodi se i prije prve uporabe uređaja za loženje, odnosno prije ponovne uporabe ako dimnjak nije bio u uporabi dulje od godinu dana te se isti obvezno čisti primjereno vrsti dimnjaka (mehanički i/ili na drugi način).

Izvanredni pregled dimnjaka provodi se prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka te po nalogu inspekcije.

„Sigurnost građana je na prvom mjestu, a jedino odgovornim ponašanjem i pravovremenom brigom o dimnjacima može se spriječiti potencijalno neželjene posljedice. Skrećemo pažnju svim upraviteljima i vlasnicima da na vrijeme poduzmu potrebne mjere kontrola dimnjaka i ložišta “, kazao je Dejan Lončarić, direktor tvrtke Dimnjak d.o.o.

Više informacija dostupno je na službenim stranicama društva Dimnjak d.o.o. (www.dimnjak.hr/pula), pozivom na broj telefona 052/543 597 te e-mail: administrator.pula@dimnjak.hr

Pin It on Pinterest