Grad Pula planira se uključiti u URBACT program s ciljem umrežavanja s drugim europskim gradovima

URBACT, program europske međuteritorijalne suradnje posvećen gradovima, čija je misija zajednički rad i razvijanje integriranih rješenja za zajedničke urbane izazove umrežavanjem, jedan je od programa na koji se Grad Pula planira uključiti po prvi put.

Riječ je, naime, o programu u kojemu akteri iz različitih gradova uče iz međusobnih iskustava te na taj način identificiraju dobru praksu za poboljšanje svojih urbanih politika. Kroz razmjenu iskustava s ostalim europskim gradovima, svaki grad dobiva priliku za razvijanje i testiranje rješenja za identificiranje vlastitih izazova.

Grad Pula planira se po prvi put uključiti u ovaj program putem javnog poziva mreže za planiranje, s ciljem umrežavanja s drugim europskim gradovima. Poziv, koji je u tijeku i traje do 31. ožujka 2023., prvenstveno je namijenjen gradovima koji su spremni na međusobnu suradnju, razvoj i provedbu integriranih akcijskih planova za rješavanje vlastitih lokalnih izazova.

Grad Pula je u fazi intenzivnih tjednih sastanaka s ostalim lokalnim dionicima kako bi se osmislila razvojna mreža za poticanje inovacija i start-upova te potaknulo sadašnje poduzetnike i buduće inovatore kojima je potrebna podrška u počecima poslovanja.  

Po provedbi projekta, glavni cilj će biti formiranje i razvoj inovacijskog centra, kao mjesta za poticanje inovacija, suradnje i povezivanja krugova inovatora, mentora, poduzetnika, investitora, građana i primjera dobre prakse. Na taj će se način stvoriti mjesta sinergije za razvoj inovacija koje podižu kapacitete poduzetnika, što u konačnici dovodi do razvoja društva u cjelini.

Koristeći URBACT metodu transnacionalne razmjene, integriranog i participativnog pristupa te zajedničkog stvaranja, gradovi će razviti snažne akcijske planove na lokalnoj razini koji će uključivati konkretne akcije s identificiranim izazovima, poboljšanjem integriranih urbanih politika i njihovom provedbom na terenu.

U sklopu mreža za planiranje mogu se potražiti inspiracije u praksama drugih europskih gradova i razviti rješenja koja će svojom primjenom grad Pulu učiniti kvalitetnijim mjestom za život.

Odgovori

Pin It on Pinterest