Ciljane provjere na unutarnjim granicama EU

 

Stupanjem na snagu Uredbe (EU) 2017/458 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 u pogledu jačanja kontrola provjerama u relevantnim bazama podataka na vanjskim granicama EU, granična policija RH započela je s njenom primjenom 7. travnja ove godine sustavnim provjerama svih putnika koji prelaze preko državne granice na vanjskim granicama, ali sukladno obvezi iz Uredbe i na unutarnjim granicama prema Mađarskoj i Republici Sloveniji.

Zbog primjene odredbi navedene Uredbe, kao i povećanog broja putnika preko graničnih prijelaza uslijed početka uskršnjih blagdana u nekim zemljama EU, tijekom proteklog vikenda došlo je do smanjenja protočnosti prometa putnika preko graničnih prijelaza, odnosno povećanja vremena čekanja za prelazak granice.

Odgovornom primjenom navedene Uredbe, a sukladno dozvoljenoj derogaciji primjene načina obavljanja granične kontrole, granična policija je  8. travnja 2017. primijenila odredbe sukladno čl. 8. 2a. i čl. 9. Zakonika o schengenskim granicama te provodila ciljanu graničnu kontrolu prema građanima EU s pravom slobode kretanja provodeći pritom potrebno profiliranje putnika.

Republika Hrvatska je sukladno Uredbi notifikaciju o primjeni Uredbe dostavila Europskoj Komisiji, svim zemljama članicama i Frontexu 11. travnja 2017. putem Stalnog predstavništva u Bruxellesu, kojom obavještava o prilagodbi provođenja temeljem zakonskih mogućnosti te također dostavila zajedničku notifikaciju o primjeni Uredbe na državnoj granici s Mađarskom.

Granična policija Republike Hrvatske na graničnim prijelazima s Mađarskom tijekom obavljanja granične kontrole, temeljem zajednički izrađenih analiza rizika na razini graničnih prijelaza, provodi ciljane provjere što bi trebalo osigurati protočnost prometa preko graničnih prijelaza bez značajnih čekanja.

Na svim graničnim prijelazima s Republikom Slovenijom granična policija Republike Hrvatske provodi ciljane provjere putnika, koji prometuju preko graničnih prijelaza uz odgovornu istovremenu primjenu profiliranja putnika na način predviđen Uredbom i analizom rizika.

Usprkos provođenju svih predviđenih mjera i radnji za bolju protočnost prometa preko graničnih prijelaza, postoji mogućnost da će doći do gužvi, prvenstveno zbog povećanog prometa putnika tijekom predstojećih uskršnjih blagdana.

Republika Slovenija je tijekom jučerašnjeg dana obavijestila Europsku Komisiju, sve zemlje članice EU i Frontex, da može provoditi ciljane provjere na pojedinim graničnim prijelazima s Republikom Hrvatskom, što će vjerujemo doprinijeti smanjenju gužvi i povećanju protočnosti prometa.

Granična policija Republike Hrvatske će tijekom predstojećih blagdana, a i nadalje, činiti sve za brzo i efikasno obavljanje granične kontrole u vezi provedbe Uredbe (EU) 2017/458, koristeći sve materijalno-tehničke resurse i primjenjujući odgovarajuće mjere s ciljem protočnosti prometa na graničnim prijelazima.

Pin It on Pinterest