Mjesni odbori na području Pule prilagođavaju se osobama smanjene pokretljivosti

 

Grad Pula, već godina unazad, ulaže značajna sredstva u infrastrukturu prilagođenu osobama smanjene pokretljivosti kako bi se maksimalno pridonijelo  njihovoj integraciji životu u gradu. Kvalitetna suradnja Gradske uprave s društvima osoba s tjelesnim invaliditetom, između ostalog, omogućuje izvršenje ciljanih aktivnosti, koje su za njih od iznimnog značaja. Jedne od takvih investicija je prilagodba mjesnih odbora potrebama osoba smanjene pokretljivosti. Naime, više od 230 tisuća kuna uloženo je u posljednjem periodu u uređenje i prilagodbu tri mjesna odbora njihovim potrebama, a izvođač je bio Castrum Pula 97 d.o.o.. Riječ je o MO Vidikovac, MO Veruda  i MO Kaštanjer.  U navedenim mjesnim odborima izrađene su rampa za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, sukladno pravilniku,  uređeni su sanitarni čvorovi prilagođeni osobama smanjene pokretljivosti, izvedeni su građevinski i vodoinstalaterski radovi te radovi na  elektroinstalacijama na ulazu u mjesne odbore,  ugrađeno je SOS tipkalo u slučaju hitnoće,  te prolazi i vrata prilagođeni osobama smanjene pokretljivosti. Nadalje, uloženo je i u laminat, PVC stolariju, klizna vrata i ostalo. Prostorije mjesnih odbora kontinuirano se prilagođavaju potrebama korisnika te krajem ove godine predstoji uređenje prilagođenog sanitarnog čvora u MO Gregovica, kao i uređenje interijera MO Valdebek u kojemu su sanitarni čvorovi već prilagođeni osobama smanjene pokretljivosti.  Dodajmo da se sve aktivnosti izvode u suradnji s krajnjim korisnicima što garantira kvalitetu i svrsishodnost investicije.

Osim iznesenoga, ne manje bitno, potrebno je navesti i ostale investicije koje doprinose kvaliteti života osoba smanjene pokretljivosti u gradu Puli.  U tom smislu istaknimo da su sve javne ustanove u kulturi na području grada Pule prilagođene osobama smanjene pokretljivosti. Novim prostorima Tekop Nove, koji su, nakon adaptacije, u potpunosti prilagođeni za pristup i rad osoba s invaliditetom osigurani su bolji uvjeti i kvaliteta radnog okruženja.

Značajno je i navesti da se prilikom izgradnje ili rekonstrukcije prometnica, odnosno objekata u vlasništvu Grad Pule vodi računa da iste budu prilagođene osobama smanjene pokretljivosti. Ulagalo se i nastavlja se ulagati u plaže i sadržaje na plaža kao što je to primjerice plaža na Hidrobazi i Valkanama, gdje su uređena sunčališta, svlačionice, prilazi moru prilagođeni osobama smanjene pokretljivosti, a ovogodišnji novitet na tim plažama su i invalidska kolica za samostalno korištenje i za korištenje uz pomoć pratioca. Na Valkanama je postavljen i lift za ulazak u more, a prošle godine postavljen je prilagođen sanitarni čvor u Gortanovoj uvali. Grad Pula veliku pažnju posvećuje i osiguranju parkirališnih mjesta rezerviranih za osobe s invaliditetom i smanje pokretljivosti.

„Da bi bili grad po mjeri svih naših sugrađana brinemo da zadovoljimo njihove potrebe i želje. Gradska uprava je veoma senzibilna i osviještena po pitanju infrastrukture prilagođene osobama smanjene pokretljivosti i u tom smjeru je nastavljamo dalje razvijati“ najavio je pulski gradonačelnik Boris Miletić.

Pin It on Pinterest