Župan Flego na 8. Konferenciji o supsidijarnosti

 

Istarski župan Valter Flego sudjeluje danas, u Beču, na 8. Konferenciji o supsidijarnosti, koju zajednički organiziraju Odbor regija Europske unije i Republika Austrija. Budući da se za supsidijarnost i decentralizaciju Istra zalaže dugi niz godina, župan Flego smatra kako je značajno da se o toj temi govori i na europskoj razini.

„Regije i gradovi moraju zajedničkim snagama utjecati na Europsku komisiju kako bi čim više zakona, kao polazišnu točku, imalo upravo princip supsidijarnosti te kako bi se utjecalo na vlade država da tako i postupaju. Donošenjem odluka od dolje prema gore se osigurava kvalitetnije i efikasnije odlučivanje, koje odgovara potrebama i interesima građana“, kazao je župan Flego. Primjere dobre prakse supsidijarnosti, smatra župan, možemo naći kod pojedinih europskih država, ali nažalost vrlo rijetko u Hrvatskoj.

„Sadašnji centralizirani ustroj države pokazao je svu svoju neefikasnost. Građani s punim pravom od države očekuju i kvalitetnije usluge, a tromi centralizirani sustav kakav je naš im to ne mogu omogućiti i ne mogu se gospodarski razvijati“, rekao je istarski župan navodeći Istru kao županiju koja je pokazala da može ispuniti svoj zadatak: biti na usluzi građanima, ali i pokretač gospodarskog i društvenog razvoja.

„Regije mogu i moraju biti nositelji gospodarskog razvoja. Regionalna i lokalna razina imaju više znanja i resursa te su bolje upoznate s realnim stanjem na svome području“, zaključio je istarski župan.

Župan Flego je tijekom boravka u Beču održao i niz razgovora na temu zajedničke suradnje na budućim projektima, među kojima i s članom Senata Republike Italije Vanninom Chitijem i predsjednikom Skupštine Regije Lombardije Raffaelom Cattaneom.

Konferencija nastoji ojačati međuinstitucionalni dijalog Europske unije po pitanju procesa supsidijarnosti, a ujedno omogućava pravu razmjenu iskustva i primjera dobre prakse među sudionicima, koje čine predstavnici europskih gradova i regija, Odbora regija, kao i raznih državnih tijela. Konferencija se održava svake dvije godine.

 

Pin It on Pinterest