Testiranje i razgovori (Intervju) za slobodno radno mjesto u PU istarskoj

 

Povjerenstvo za odabir kandidata za premještaj (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) u Policijskoj upravi istarskoj imenovano Odlukom ministra unutarnjih poslova broj: 511-01-157-74012/5-13. od 19.11.2013. godine i Odlukom o izmjeni Odluke klasa: 112-02/18-11/5, urbroj: 511-01-157-18-1 od 05.03.2018. godine, provodi postupak odabira kandidata za premještaj, nakon objave popisa slobodnog radnog mjesta policijskog službenika interventne jedinice policije u Interventnoj jedinici policije Policijske uprave istarske, koji je objavljen na internom portalu Ministarstva unutarnjih poslova 06. travnja 2018.godine,a temeljem članka 70. stavak 3. Zakona o policiji (Narodne novine broj: 34/2011, 130/2012, 89/2014, 151/2014, 33/2015 i 121/2016) u svezi sa člankom 7. Pravilnika o sadržaju i dostupnosti informacija o slobodnim radnim mjestima policijskih službenika te načinu objave popisa slobodnih radnih mjesta, sastavu i načinu rada Povjerenstva za odabir kandidata za premještaj (Narodne novine broj: 112/2017).

Kandidate koji udovoljavaju formalnim uvjetima za objavljeno radno mjesto policijski službenik u Interventnoj jedinici policije Policijske uprave istarske potrebno je uputiti natestiranje specijalne tjelesne osposobljenosti.

Testiranje specijalne tjelesne osposobljenosti održati će se 16. svibnja 2018. godine u 09,00 sati u prostoru objekta Interventne jedinice policije Policijske uprave istarske, Tršćanska 36, Pula (Mlin).

O terminu testiranja kandidati će biti obaviješteni osobno telefonskim putem.

Na testiranje je potrebno ponijeti sportsku opremu. Kandidati su obvezni po dolasku na testiranje kod sebe imati identifikacijski dokument.

Testiranje specijalne tjelesne osposobljenosti za rad u Interventnoj jedinici policije provodit će osposobljeni policijski službenici te jedinice, a rezultati će se bodovati od 0 do 10 kako bi se nakon razgovora s kandidatima mogla utvrditi konačna rang lista.

Kandidati koji budu zadovoljili na testiranju specijalne tjelesne osposobljenosti, odnosno ostvarili najmanje 5 bodova, pozvat će se na razgovor s Povjerenstvom (intervju).

Razgovori (intervjui) s kandidatima obavljati će se dana 17. svibnja 2018. godine u PU istarskoj, Pula, Trg Republike 1, mala sala (III 3 kat) od 13,00 sati.

O datumu i terminu razgovora (intervjua), kandidati će biti obaviješteni osobno telefonskim putem.

Kandidati su obvezni po dolasku na razgovor kod sebe imati identifikacijski dokument

Povjerenstvo će u razgovoru s kandidatima utvrditi znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Kandidati/kinje koji ne pristupe testiranju i razgovoru (intervjuune smatraju se kandidatima za popunu radnih mjesta policijskih službenika.

Pin It on Pinterest