Godišnji sastanak policijskih službenika za mladež

U Valbandonu se danas i sutra održava godišnji sastanak policijskih službenika za mladež, na kojem sudjeluju djelatnici Odjela maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji Ravnateljstva policije te 20 nositelja ove linije rada iz svih policijskih uprava. Cilj ovog dvodnevnog radnog sastanka je kroz razmjenu iskustava unaprijediti postupanje policijskih službenika za mladež u zaštiti djece kao najranjivije skupine.

Odjel maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji specijalizirana je ustrojstvena jedinica policije, u kojoj djeluju posebno educirani policijski službenici za mladež s primarnim ciljem zaštite djece i obitelji od različitih oblika zlostavljanja. Policijski službenici za mladež u najvećem broju su  visoke naobrazbe, imaju afiniteta i kompetencije za rad s djecom i mladima i kontinuirano se usavršavaju kroz tečajeve, seminare i druge nacionalne i međunarodne edukacije.

Statistički pokazatelji u ovom području unazad nekoliko godina pokazuju kontinuirani pad broja kaznenih djela djece i maloljetnika te povećanje broja otkrivenih kaznenih djela kazneno pravne zaštite djece i obitelji. Taj trend nastavljen je i u prvih devet mjeseci ove godine, kada je zabilježeno ukupno 3.456 kaznenih djela iz domene kaznenopravne zašite djece i obitelji. Najučestalija kaznena djela među bliskim osobama i na štetu djece su prijetnje, tjelesne ozljede, povreda dužnosti uzdržavanja, povreda djetetovih prava i spolna zloupotreba djeteta mlađeg od 15 godina. Tijekom prvih devet mjeseci zabilježen je ukupno 7.361 prekršaj nasilja u obitelji. Iako se radi o relativno malim brojevima, treba istaknuti povećanje broja kaznenih djela nametljivog ponašanja i nasilja u obitelji te krivotvorenja novca koja čine mladi počinitelji. Kao novi pojavni oblik maloljetničkog kriminaliteta može se izdvojiti sve učestalije činjenje kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece pa su tako primjerice prošle godine, od ukupno 185 kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju, njih 45 počinile osobe mlađe od 21 godinu. Od značajnijih novih oblika nasilja među mladima, koje se posebno manifestira u obliku psihičkog nasilja, ističe se sve prisutnije nasilje putem suvremenih tehnologija, tj. cyberbullying te povreda privatnosti djeteta iznošenjem osobnih prilika djeteta ili objavom fotografija djeteta koje ga izlažu poruzi vršnjaka i izazivaju djetetovu uznemirenost.

”U ova dva dana, razmotrit ćemo probleme i rješenja u primjeni zakonskih i podzakonskih odredbi te definirati poteškoće s kojima se suočava  linija rada maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji. Prezentirat će se i praksa svih policijskih uprava kroz prikaze kriminalističkih istraživanja, koja po svojim specifičnostima mogu poslužiti kao primjer dobre prakse, s posebnim naglaskom na kriminalistička istraživanja spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece putem društvenih mreža i interneta” pojasnila je Anita Matijević,  voditeljica Odjela maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji i istaknula kako je osnovni cilj ovakvih aktivnosti unapređenje postupanja policijskih službenika za mladež, a samim time i jačanje zaštite djece ali i podrška policijskim službenicima koji se bave ovom iznimno osjetljivom i složenom problematikom.

Pin It on Pinterest