Održano je finale petog ciklusa programa razvoja poduzetničkih ideja Katalog poduzetničkih ideja +

Na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ danas se održalo finale ciklusa „Katalog poduzetničkih ideja +“, edukativnoga dvomjesečnog programa razvoja poduzetničkih ideja namijenjenog učenicima srednjih škola. U provedbi programa sudjelovalo je sedam škola iz Pazina, Poreča, Labina i Pule s preko 180 učenika, a do finala je stiglo 55 učenika sa 16 poduzetničkih ideja.

Timovi su predstavili svoje inovativne projekte i poslovne planove četveročlanoj komisiji u sastavu:

Ivan Pešić iz poduzeća iTočka, Marko Pereša iz nautičke agencije NorthEast, izv. prof. dr. sc. Violeta

Šugar, voditeljica Katedre za organizaciju, poduzetništvo i pravo pri FET-u, Mario Pauletić iz pobjedničkog tima KPI 2016, te doc. dr. sc. Tamara Floričić s FET-a.

Učenici Ekonomske škole Pula prezentirali su ukupno deset poslovnih planova. Dajna Omić, Ana Paus, Matea Uravić i Ana-Marija Peleško predstavile su projekt Search; Martin Dolenc predstavio je projekt Shuffle; projekt Zip –Line osmislile su Nina Katarin, Elena Tomičić, Nikolina Sudar, Mirna Marković i Ivana Morina; Bio – Snack ideja je Lucije Glavić, Andree Butković, Raqelle Grbavčić i Aldine Huremović; Nikolina Bekvalac, Tihana Braus, Mara Buić i Nicol Camlić predstavile su projekt Collector; Tea Andrijanić, Lauro Drandić, Cristian Cvitić, Rene Budija, Xhyla Kelmendi i Mateo-Marko Pauletić osmislili su Study more; Ella Radaš, Dean Topalović, Margerita Majetić, Rea Pamić, Paola Kliba, Ilijana Pejazić i Erik Prebežić predstavili su Msun; NFC u našem životu ideja je Iana Kuksova; Hairstyle  Express prezentirale su Severina Majčica i Petra Česnik, a Erik Putinja Macan i Rafael Krstačić osmislili su projekt Absolute Inc.

Gimnaziju i strukovnu školu Jurja Dobrile Pazin predstavila su tri tima. Stephani Širol, Martina Jugovac, Đani Ladavac i Lana Tončetić iznijeli su ideju za projekt BiBot; Eva Sinčić, Tina Udovičić i Matea Kos prezentirale su projekt Miješaj, dok su Sofia Udovičić i Dolores Marečić predstavile Samorazvrstavajuću kantu za smeće. Učenici Gimnazije Pula Anto Sedlić i Luka Kirac predstavili su projekt S – Mask, a Helena Milanović i Vito Rajković osmislili su projekt Modularna odjeća.

Školu za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula predstavili su Antonia Fabris, Petra Čupić, Luka Vuković, Gabriel Živković, Emilio C. Vidas i Leonard Fedotov s projektom CARDi.

Najboljim poslovnim planom proglašen je projekt NFC u našem životu učenika Iana Kuksova iz Ekonomske škole Pula, koji je nagrađen kartama za virtualnu šetnju Pulom (osigurane od strane Krug Travel agencije u suradnji s Udrugom mladih i Alumni FET Pula) i Kino Valli (osigurao Savjet mladih grada Pule).

Drugo mjesto osvojili su Antonia Fabris, Petra Čupić, Luka Vuković, Gabriel Živković, Emilio C. Vidas i Leonard Fedotov iz Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula s projektom CARDi, te su nagrađeni kartama za Escape room Grimani od strane Općine Svetvinčenat.

Trećeplasirani tim bio je također iz Ekonomske škole Pula, s projektom Bio – Snack kojega su osmislile Lucija Glavić, Andrea Butković, Raqella Grbavčić i Aldina Huremović, a FET im je osigurao karte za Kino Valli.

Također, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ nagradio je sva tri pobjednička tima, osim promotivnim materijalima, Pozivom za prezentaciju na konferenciji “Tourism, Innovations and Entrepreneurship” (TIE 2019), koja će se održati 26. rujna 2019. u Valamar Collection Isabella Island Resort u Poreču u organizaciji FET-a, koji prvoplasiranima pokriva trošak kotizacije i coffee brake-ova u vrijednosti od 150 € po osobi.

„Katalog poduzetničkih ideja“ edukativan je dvomjesečni program razvoja poduzetničkih ideja namijenjen učenicima srednjih škola, koji obuhvaća predavanja i radionice, studijski posjet, te finalno izlaganje projekata. Ovogodišnji dodatak plus: „Katalog poduzetničkih ideja +“, dobiven je zahvaljujući suradnji FET-a s projektom SOS čiji je nositelj Grad Pula, uz partnere Udrugu mladih i Alumni FET Pula i Zakladu Istra, te Interreg projektom ATLAS pri FET-u, inače kapitalizacijskim nastavkom projekta SMART INNO unutar kojega je Katalog poduzetničkih ideja i nastao.

Cilj je programa razviti poduzetnički duh i kreativnost kod mladih, te poticati poduzetništvo kroz samozapošljavanje i jačanje kompetencija, a ovogodišnje proširenje programa odnosi se na fakultativni sadržaj usmjeren na razvoj socijalnih i organizacijskih vještina te promišljanje o socijalnom uključivanju i zapošljavanju mladih ljudi, sve u skladu s vizijom kojom se FET profilira kao društveno odgovoran centar izvrsnosti u visokom obrazovanju i znanosti, a usto i središte poticanja inovativnosti i poduzetničke kulture.

KPI + tim čine nastavnice FET-a doc. dr. sc. Katarina Kostelić i dr. sc. Roberta Kontošić Pamić, Kristina Rabar, mag. oec. i Nada Katić, mag. oec. iz Udruge Alumni FET Pula, te Antonija Zgaljardić, mag. cult., Nikolina Klečina, mag. oec. i Irena Šker, univ. spec. oec, suradnice na projektu ATLAS pri FET-u.

Pin It on Pinterest