Poziv za upis kandidata u Prometnu jedinicu mladeži Grada Pule za 2019. godinu

Grad Pula poziva sve zainteresirane kandidate da se prijave za upis u Prometnu jedinicu mladeži Grada Pule.

Uvjeti prijema koje kandidati moraju ispunjavati su sljedeći:

1. stariji od 16 godina, učenici i studenti

2. potvrda o zdravstvenoj sposobnosti, ne starija od 6 mjeseci.

Prednost pri zapošljavanju imaju kandidati koji su već radili u Prometnoj mladeži za Grad Pulu-Pola, ukoliko su svoje obveze prema PJOM uredno izvršavali (u smislu primjedbi na rad, vraćanja zadužene opreme)

U slučaju većeg broja kandidata istih uvjeta, odabir će se utvrditi na temelju testiranja.

U molbi obvezno navesti: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj GSM te e-mail adresu.

Uz molbu potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za prijem, kao i dokaze za ostvarivanje prednosti, ukoliko one postoje. Također, potrebno je dostaviti presliku osobne iskaznice, te liječničku potvrdu

Kandidati koji zadovolje uvjete bit će pozvani na obuku prema Pravilniku o osposobljavanju (NN 148/08).  

Molbe se dostavljaju u elektroničkom obliku putem e-mail adrese: pisarnica@pula.hr, osobno/putem pošte na adresu Grada Pule, Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Pododsjek za redarstvo, Pula, Forum 2 te putem Postaje prometne policije Pula, Tršćanska ulica 36, do 17. lipnja 2019. godine.   

Kontakt osoba: Brmbolić Vladimir (glavni prometni redar), GSM:0989839229.

Pin It on Pinterest