EKO Fažana 2021.

Projekt u okviru mjere 2.2.1. Prikupljanje otpada iz mora, podmorja i priobalja iz lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. Flag-a „Istarska batana“

Današnjom tiskovnom konferencijom završen je projekt EKO Fažana 2021. Projekt je 2019. prijavljen na natječaj u okviru mjere 2.2.1. Prikupljanje otpada iz mora, podmorja i priobalja iz lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. Flag-a „Istarska batana“, a realiziran je od travnja do rujna  tijekom 2021.

Tiskovnu konferenciju održali su :

Radomir Korać, načelnik Općine Fažana i predsjednik TZ Fažana, Melita Peroković, direktorica TZ Fažana i Vojimir Vuksanović, tajnik PŠRD Sardela iz Fažane.

Partneri u projektuEKO Fažana  su Turistička zajednica Općine Fažana – nositelj/glavni projektni partner i Pomorsko športsko ribolovno društvo Sardela – projektni partner, dok su u njegovoj  realizaciji   sudjelovali 

Općina Fažana,  Dječji vrtić Sunce, Dječji vrtić More, OŠ Fažana, JUNP Brijuni, Centar za istraživanje mora Instituta Ruđera Boškovića u Rovinju, Odjel za prirodne i zdravstvene studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Komunalac Fažana, inspektorica zaštite prirode  Državnog inspektorata RH,  Centar za podvodne aktivnosti Pula,  ronioci, ribari i stanovnici Fažane i Valbandona.

Ukupna vrijednost projekta  je  75.469,67 kuna, od čega su  69.012,17 kn bespovratna sredstava dobijena po Natječaju i 6.457,50 kn vlastita sredstava.

Fažanska tradicija i lokalni običaji duboko su i neraskidivo povezani s morem no, danas više no ikad, more je u opasnosti od  prekomjerne eksploatacije, osiromašenja i zagađenja. Otpad u kojem god obliku bio, ugrožava okoliš, ekonomiju i ljudsko zdravlje na globalnoj i lokalnoj razini. Iako su prizori plaža diljem svijeta prekrivenih morskim smećem poznati javnosti, morsko dno često je znatno onečišćenije i više od 90% morskog otpada se upravo tu nalazi. Svrha projekta je senzibilizirati javnost o stanju morskog okoliša kao i negativnom utjecaju čovjeka na biljni i životinjski svijet podmorja te unaprijediti već postojeću tradiciju održavanja eko akcija na fažanskom akvatoriju i priobalju  uvođenjem edukativnih i zabavnih aktivnosti  tijekom samog prikupljanja otpada, ali i ostalim eko aktivnostima tijekom cijele godine. Edukativni sadržaji obuhvatit će radionice s djecom vrtićke dobi, nižih i viših razreda osnovne škole, ali i s lokalnim stanovništvom i turistima. Projekt ima posebnu odgojnu i društveno korisnu vrijednost u podizanju  ekološke svijesti svih korisnika mora za očuvanje i zaštitu okoliša, mora, podmorja i priobalja.

Održani programi i aktivnosti:

  • Eko akcija čišćenja podmorja             22.5.2021.

U organizaciji PŠRD Sardela i CPA Pula uz sudjelovanje 10-tak ronilačkih klubova, Počasne zaštitne bojne s Brijuna, Centra za istraživanje mora – Institut Ruđer Bošković, Rovinj i pomoć platforme, barkajola i plovila u vlasništvu Državnih nekretnina, odnosno Ureda Predsjednika, u akciji čišćenja izvučeno je na obalu veća količina otpada (cca 2 kubika).

Istovremeno je stotinjak  djece iz DV Sunce iz Fažane  i More iz Valbandona te učenici četvrtih razreda OŠ Fažana sudjelovali na organiziranim edukativno-likovnim radionicama.

Stručne suradnice  JUNP Brijuni povodom svjetskog Dana bioraznolikosti organizirale su   edukativnu i kreativnu radionicom pod nazivom »Zaštita staništa biljnih i životinjskih vrsta«.   Drugu radionicu organizirala je Udruga BIT Kids 101. Redovni polaznici njihovih tečajeva, učenici od 7 do 14 godina programirali su informatičku igricu o selektiranju i recikliranju otpada koju su djeca u subotu koristila u edukativne svrhe . 

  • Edukativne radionice za djecu, odrasle mještane Općine Fažana i tijekom ljeta za turiste

Dodatna vrijednost tijekom cijelog vremena trajanja  projekta je njegova edukativnost. Tako su djelatnice Stručne službe   JUNP Brijuni održale ukupno 6 radionica o  Morskoj obala i pojasu plime i oseke, o  Naturi 2000 i   radionicu o klimatskim promjenama. Djelatnica Državnog  inspektorijat za zaštitu prirode ukazala je na  ugrožene i zaštićene vrste u Jadranu, dok su tijekom sezone, na plažama  održane radionice za turiste: 3.7.2021.  Međunarodni dan bez plastičnih vrećica   i  3.8.2021. Međunarodni dan dupina.

  • Eko slikovnice – prezentacija  8.6.2021.

U sklopu Projekta napravljene su dvije eko slikovnice: „Gdje se smeće meće“ i „Eko dupini“. Autori teksta i crteža su djeca DV Sunce, Fažana, DV More, Valbandon i učenici 1. razreda OŠ Fažana. Slikovnica je napravljena na hrvatskom, talijanskom i engleskom jeziku.

  • Eko pepeljare za plažu – 10.000 komada jednokratnih pepeljara

Na četiri fažanske i valbandonske plaže, postavljeni su nosači s kutijama za jednokratne eko pepeljare i edukativne ploče o nerazradivosti plastike i ostalog otpada u moru te njihovoj štetnosti na morske životinje. Ukupno je podijeljeno 10.000 komada eko pepeljara

  • Eko patrola za čišće obale i mora        1.4. – 31.5.2021. i Eko izložbe 6.8.2021.

Djeca dječjih vrtića Sunce iz Fažane  i More iz Valbandona te učenici nižih razreda OŠ Fažana u suradnji s Centrom za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković iz Rovinja oformili su  Eko patrolu za prikupljanje otpada s fažanskih plaža te 6.8.2021. prezentirali izložbu   „More će nam reči hvala“ .Izložbaje nastala od sakupljenog materijala na plažama Fažane i Valbandona , koje  su djeca iz DV Sunce iz Fažane  i More iz Valbandona te učenici četvrtih razreda OŠ Fažana sudjelovali su u projektu Eko patrola, te su tijekom tri izlaska na teren  u vremenu od 1.travnja do 31. svibnja 2021.godine sakupljali naplavine i ostali otpad  što je izbacilo more na plažu. Zatim su u suradnji sa Dr.sc. Mirta Smodlaka Tankovic  iz Centra za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković iz Rovinja vodili Evidencijske liste o težini sakupljenog otpada, te je Dr.sc. Mirta Smodlaka Tankovic na temelju dobivenih podataka  8.lipnja 2021.održala edukativnu radionicu o razgradivosti i duljini vijeka trajanja otpada  na našim  plažama.

Istog dana Odjel za prirodne i zdravstvene studije Fakulteta Prirodnih znanosti  Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli predstavio je izložbu pod nazivom  “U moru problema” na kojoj se prezentirala bioraznolikost našeg Jadranskog mora i prijetnje s kojima se svakodnevno suočava, dok je Stručna služba Javne ustanove Nacionalnog parka Brijuni održala  edukativnu radionicu“ Što bi trebali znati o klimatskim promjenama“

Odgovori

Pin It on Pinterest