Visualia Festivalu dodijeljena je EFFE Label 2017-2018

 

Pulskom Visualia Festivalu dodijeljena je EFFE Label 2017-2018 (Europe for Festivals – Festivals for Europe), tj. oznaka kvalitete prema kojoj je on prepoznat kao festival koji promiče umjetnost, uključuje zajedništvo te doliči festivalima na internacionalnoj i globalnoj razini.

Visualia je postala dio Europske festivalske zajednice, a dodjelom EFFE Label-a 2017-2018 ulazi u izbor za nominaciju festivala kojima će biti dodijeljena prestižna EFFE nagrada.

Odluku o EFFE oznaci kvalitete donio je međunarodni žiri sastavljen od niz stručnjaka iz svijeta festivala zajedno s predsjednikom Jonathanom Millsom, jedan od više direktora Međunarodnog festivala u Edinburghu.

Devetočlani žiri za Visualiju ističe: “Način na koji festival povezuje publiku i vrši interakciju, predstavlja posve novu dozu kulturnog kapitala. Nove tehnologije služe kao alati koje osiguravaju spektar nezaboravnih i istinskih doživljaja, te šire poruku o zajedništvu kojemu bi svi trebali težiti. Iznimno snažna umjetnička mreža ohrabruje umjetnike u kreiranju i predstavljanju novih radova i uzorni je primjer unutar hrvatske kulturne scene!“.

 Uručivanje oznake kvalitete EFFE Label predstavlja inicijativu utjelovljenoj od strane Europske festivalske udruge (EFA) koja na taj način brendira, ističe kvalitetu i inovativnost pojedinih festivala na području Europe i šire, a misija im je fokusirana na promicanje kulturnog prostora.

Visualia Festival je prvi festival svijetla u Hrvatskoj koji promiče audiovizualnu umjetnost i nezavisnu umjetničku scenu u primjeni novih tehnologija, dok svojom inovativnošću i interakcijom čini posebnu razliku unutar kulturne festivalske mreže, a EFFE oznaka kvalitete sada to i službeno dokazuje.

Vidimo se od 21. do 23. rujna u Puli na petoj ediciji Visualia Festivala!

Više informacija na: http://www.effe.eu/home

Visualia Festival: https://www.facebook.com/VisualiaFestival/

 

Pin It on Pinterest