Održavanje međunarodne vježbe civilne zaštite ISTRA 2017.

 

Na području Istarske županije, u organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje, te uz sudjelovanje Istarske županije, u vremenu od 20. do 23. travnja 2017. godine održat će se međunarodna terenska vježba civilne zaštite ISTRA 2017.

Vježba će se održati na lokacijama kamenolom Kanfanar, Vojarna Muzil, Sveta Katarina poluotok, Sveta Katarina otok i Valbandon Uslužna jedinica MUP-a.

Na vježbi će sudjelovati operativne snage civilne zaštite Istarske županije i to: Stožer CZ IŽ, vatrogasci, policija, Hitna medicinska pomoć, Gorska služba spašavanja, Crveni križ  dva MUSAR Modula Republike Slovenije i MUSAR Modul Republike Hrvatske, kao i  određeni broj volontera kao ” markiranti “.

Tema vježbe je pružanje žurne pomoći potresom pogođenom području putem Mehanizma Unije za civilnu zaštitu te koordinacija s lokalnim i regionalnim operativnim snagama.

Vježbe na lokacijama održavaju se u različitim vremenima, zahtijevat će kretanje većeg broja vozila operativnih snaga, žurnih službi i civilne zaštite prometnicama te molimo građane za oprez i strpljenje.

Pin It on Pinterest