Kreće u izradu Glavni plan razvoja prometnog sustava Sjevernog Jadrana

 

U Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja, u Rijeci, danas je potpisan dodatak I. Sporazumu o partnerstvu na izradi Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran. Sporazum su potpisali župani Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije Valter Flego, Zlatko Komadina i Darko Milinović. Naime, tri spomenute županije zajedno provode projekt izrade Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran.

Prilikom potpisivanja, župan Flego je naglasio kako je promet važan aspekt funkcioniranja i razvoja gospodarstva i društva u cjelini. Planovi stoga, smatra župan, služe kako bi se sagledalo postojeće stanje, ali i definirao budući razvoj.

“Europa traži usklađenost planova, odnosno da mi najprije definiramo naše prioritete koji su usklađeni s europskim prometnicama. Nama su prioriteti bolje spajanje željezničkog i cestovnog prometa na Primorsko-goransku županiju, obnova željezničke trase kroz Istru i prometno povezivanje kroz zračnu luku”, rekao je župan Flego.

Glavni plan prometnog razvoja temeljni je strateški dokument dugoročnog razvoja prometa na području funkcionalne regije Sjeverni Jadran. Njegova izrada uvjetovana je potrebom daljnjeg održivog razvoja spomenutog područja, sukladno gospodarskim i socijalnim ciljevima i potrebama poboljšanja životnih uvjeta, zaštite i očuvanja okoliša, ostvarivanja energetskih ušteda i energetske učinkovitosti i drugim ciljevima održivog razvoja.

Između ostalog, Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran predstavljat će strateško utemeljenje za sve buduće prometne projekte, ubrzat će pripremu prometnih projekata i povećati vrijednost njihovog financiranja iz europskih fondova i drugih financijskih izvora. Zbog toga će Glavni plan biti utemeljen u politikama i strateškim dokumentima Europske unije, Republike Hrvatske te jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave s područja obuhvata.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je Odluku o financiranju za projekt Glavni plan 7. ožujka 2017. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.422.825,00 kn, od čega iznos bespovratnih sredstava iznosi 7.990.555,60 kn (84,8%) te vlastita sredstava u iznosu od 1.432.269,40 kn (15,2%), koja su osigurana od strane Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije.

Primorsko-goranska županija kao vodeći partner u suradnji s partnerima provodi aktivnosti za izradu Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran temeljem Sporazuma o partnerstvu kojeg su Županije potpisale 30. svibnja 2016. godine.

Prema Strategiji prometnog razvoja RH 2014.-2020. ove tri županije zajedno čine funkcionalnu regiju Sjeverni Jadran u prometnom smislu.

Glavni plan će se primjenjivati za razdoblje do 2030. godine (sukladno razdoblju do kojeg je izrađena Strategija prometnog razvoja RH 2017.-2030. godine), a u planu je da će biti izrađen do 31. prosinca 2018. godine.

Također, dana 5. srpnja 2017. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU donijelo je Odluku o odobravanju sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekta radi sufinanciranja dijela sredstava koje je potrebno osigurati iz vlastitih izvora u provedbi projekta “Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran” kojom se vodećem partneru dodjeljuju sredstva u iznosu od 572.907,76 kuna odnosno 40% ukupnog vlastitog učešća. Ukupni dodijeljeni iznos raspoređuje se u jednakim omjerima: Primorsko-goranskoj županiji 190.969,26 kuna, Istarskoj županiji 190.969,25 kuna i Ličko-senjskoj županiji 190.969,25 kuna.

Pin It on Pinterest