Upravnom odjelu za kulturu Grada Pule i Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula vrijedno priznanje

 

Jučer se u Ministaratvu pravosuđa održala svečanost dodjele priznanja i zahvalnica fizičkim i pravnim osobama za uspješnu suradnju u koordinaciji i izvršavanju probacijskih poslova.

Na prijedlog Probacijskog ureda Pula, Upravni odjel za kulturu Grada Pule i Gradska knjižnica i čitaonica Pula odabrani su kao primjeri najbolje suradnje i prakse u Istarskoj županiji.

Pomoćnica ministra pravosuđa Republike Hrvatske Jana Špero dodijelila je priznanja nazočnim predstavnicima pravnih osoba iz svih krajeva Hrvatske, među njima i ravnateljici Gradske knjižnice i čitaonice Pula Neli Načinović i Leni Radonić iz Upravnog odjela za kulturu Grada Pule.

Na dodjeli je sudjelovala i voditeljica Probacijskog ureda Pula Antonela Bulešić.

Probacijska služba obavlja probacijske poslove u suradnji sa zajednicom, s ciljem zaštite društva od počinitelja kaznenih djela i smanjenja rizika od povratništva počinitelja kroz njegovu resocijalizaciju i reintegraciju u zajednicu. Ona ne izriče, niti može mijenjati izrečene mjere, obveze i sankcije, već ih isključivo izvršava na temelju pravomoćnih presuda ili rješenja državnog odvjetnika, suda ili suca izvršenja.

Probacijska služba surađuje i razmjenjuje informacije od važnosti s pojedincima, institucijama, udrugama građana, sudovima, državnim odvjetništvom, ustanovama iz sustava zdravstvene i socijalne skrbi, odgojno-obrazovnim ustanovama, zavodom za zapošljavanje, akademskom zajednicom, policijom, zatvorskim sustavom, odvjetnicima, pravnim osobama te s ostalim ustanovama i udrugama. U svrhu učinkovitog obavljanja svih probacijskih poslova, posebna pozornost posvećuje se prepoznavanju svih potencijalnih suradnika u zajednici i osmišljavanju protokola suradnje.

Pin It on Pinterest