AUTOR ISTARSKE HIMNE: Ivan Cukon/Zuccon, odvjetnik, pisac, preporoditelj – 150 godina rođenja, 90 godina smrti

Medulinac bistre glave, inteligentan i uvijek optimist Odvjetnik koji je pomagao ljudima, internirac i emigrant koji je postao velikim županom Zagrebačke oblasti, novinar-suradnik brojnih časopisa, prevodilac i priređivač Zbirke zakona potrebnih u javnom životu u Istri i druguda, prvi hrvatski tekst  tada važećih zakona za potrebe istarskih hrvatskih općina i ljudi, osnivač Prosvjetno-potpornog društva Istra i konačno autor istarske himne Krasna zemljo, Istro mila, dome rode hrvatskog.

Dr. Ivan (Ivo) Cukon (Zuccon), odvjetnik, pisac, novinar i preporoditelj, (Medulin, 23. listopada 1868. – Zagreb, 7. listopada 1928.), u Istri i šire uglavnom je poznat kao autor pjesme ?Krasna zemljo, Istro mila?, koju je napisao 1912. i objavio u vlastitoj nakladi u obliku dopisnice, a skladao Matko Brajša Rašan (1859.-1934.). Skupština Istarske županije proglasila je u rujnu 2002. pjesmu “Krasna zemljo, Istro mila, dome rode hrvatskog” himnom Istarske županije. Ta je svečana pjesma pak nastala kao himna Školske družbe svetog Ćirila i Metoda za Istru.

Pravnik, političar i prosvjetitelj

Rodio se na jugu Istre, lijepom selu težaka i ribara. Pučku školu završio je u Medulinu, gimnaziju u Kopru, a pravne nauke u Beču. Doktorirao je 1894. godine. Sudsku praksu obavio je u Trstu, opredijelio se za odvjetništvo, pa je pripravnički staž počeo u Trstu a nastavio i završio u Puli, u odvjetničkoj pisarni Matka Laginje, vrsnog odvjetnika i jednog od najistaknutijih političkih vođa istarskih
Hrvata. Godine 1901. Cukon je otvorio u Puli samostalni odvjetnički ured. Djelovao je kao pučki pravobranitelj, štovatelj i zagovornik siromašnih. Usto, bio je jedan od glavnih djelatnika hrvatske narodne čitaonice u Medulinu, prve takve na Puljštini, koja je djelovala sve do osnivanja 1912. godine društva Hrvatski sokol pa predsjednik, savjetnik i član Društva za proljepšavanje Medulina, Posujilnice… U političkom smislu, napominje dr. Nevio Šetić, Zuccon je bio istomišljenik Matka Laginje, Vjekoslava Spinčića i Matka Mandića. Tu je trojicu političkih vođa smatrao i svojim političkim učiteljima. Podržavao je akcije Hrvatsko-slovenske stranke koja je njegovala političko jedinstvo istarskih Hrvata i Slovenaca. Unutar toga pripadao je i pravaškoj, starčevićanskoj struji, koja se zauzimala za samostalnost i neovisnost hrvatskoga naroda. Za zastupnika u Pokrajinskom saboru u
Poreču bio je izabran 1908.; imenovan je jednim od predsjednika Zemaljskog odbora. U listopadu 1918. kooptiran je u Zajednički odbor Narodnog vijeća u Puli; 30. listopada te godine, sporazumom Talijana i Hrvata, postaje potpredsjednikom općine Pula.

Izvor: https://www.glasistre.hr

 

Pin It on Pinterest