Grad Pula je u posljednjih 5 godina u prometnu infrastrukturu uložio više od 150 milijuna kuna

Osiguravaju se preduvjeti za daljnje proširenje obilaznice.

Pulska obilaznica,  kao što je bilo i najavljeno nastavit će se širiti i to izgradnjom drugog kolnika s dva prometna traka s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom do raskrižja sa Premanturskom cestom/Ulicom Marsovog polja i uređenjem navedenog raskrižja i pripadajućih dionica prometnica koje se na isto spajaju. Jedan od preduvjeta za planiranje daljnjeg proširenja bilo je uklanjanje građevina uz samu obilaznicu koje je izvršeno prošli tjedan te slijedi    rješavanje preostalih imovinsko-pravnih odnosa na budućoj trasi nastavno na provedbu parcelacijskog elaborata koji je u tijeku. Uz to još 20-ak projekta, u pripremi i izgradnji, planiraju se sljedeće godine s ciljem unaprjeđenja prometne infrastrukture na širem području grada.„Ulaganje u prometnu infrastrukturu jedno je od prioritetnih aktivnosti gradske uprave čime se sustavno ulaže u razvoj grada i ne manje bitno  osiguravaju se kvalitetniji uvjeti prometovanja i veća protočnost prometa“, istaknuo je pulski gradonačelnik Boris Miletić.

U tu svrhu Grad Pula je u posljednjih 5 godina uložio više od 150 milijuna kuna. Većina radova na izgradnji i uređenju prometne infrastrukture ove je godine započela nakon turističke sezone kako se ne bi dodatno stvarale gužve u prometu, značajnije opterećenom u ljetnom periodu. Navedimo tako da je u tijeku izgradnja četverokrakog kružnog raskrižja na križanju Rizzijeve, Radićeve i Budicinove ulice, investicija vrijedna 4,3 milijuna kuna s uključenim PDV-om, a kojom će se riješiti problematika predmetnog raskrižja i povećati razina sigurnosti svih sudionika u prometu. Duljina zahvata obuhvaća oko 280 metara prometne površine s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, a u sklopu radova djelomično će se rekonstruirati i prometnice koje se priključuju na to raskrižje. Kružno raskrižje imat će i desne skretače iz Radićeve prema Rizzijevoj ulici koji će dodatno doprinijeti sigurnosti i protočnosti prometovanja jer vozila neće opterećivati kružni tok. Radove, koje izvodi pulsko društvo Cesta d.o.o. izabrano kao najpovoljniji ponuditelj u otvorenom postupku javne nabave, napreduju planiranom dinamikom.

Spomenimo isto tako i završetak uređenjem dijela Labinske ulice, od željezničko cestovnog prilaza Šijana prema kamenolomu i odlagalištu građevinskog materijala Vidrian, kojom prolaze prvenstveno kamioni. Zamijenjena je kolnička konstrukcija u dužini od oko 300 metara i širine 6 metara. Postojeći asfalt je isfrezan i postavljen novi u dva sloja, a na dijelu prometnice ugrađena je linijska rešetka za oborinsku odvodnju. Kako bi vozila smanjila brzinu vožnje postavljene su dvije umjetne armirano betonske izbočine visine 5 centimetara (tzv. ležeći) te popratna prometna signalizaciju ograničenja brzine kretanja vozila od 30km/h. Završetkom navedene, gotovo pola milijuna kuna vrijedne investicije, nastavilo se s rekonstrukcijom dotrajalog nogostupa u Labinskoj ulici (u smjeru Ulice Valica).  Jednostrani nogostup uređuje se sukladno prostornim mogućnostima a paralelno se izvode i radovi  sanacije mrežastih oštećenja na kolniku.

Nadalje, krajem rujna završili su radovi uređenja Ulice Ližnjamoro na Velom Vrhu nedaleko osnovne škole, točnije od raskrižja s Butkovićevom ulicom do raskrižja s Brunjakovom ulicom.  Investicija vrijedna oko milijun kuna obuhvatila je izgradnju prometna površina u duljini od 130 metara s oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom, elektroničkom kabelskom kanalizacijom i zaštitom elektroenergetskih kabela. Za dodatno povećanje razine sigurnosti pješaka izvedeni su obostrani nogostupi.

Od ostalih značajnijih investicija koje su nedavno započele izdvojimo izgradnju prometnih i parkirališnih površina, javne rasvjete i sustava oborinske odvodnje u dijelu Ulice Trsine u Štinjanu (odvojak s Ulice Puntižela). Radovi su započeli u drugoj polovici rujna i planiraju završiti do kraja godine. Zahvat obuhvaća izgradnju 160 metara prometne površine i parkirališta s 21 parkirnim mjestom. Odabrani izvođač radova, koji je na provedenoj javnoj nabavi dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu, je tvrtka  Roveria usluge d.o.o., a vrijednost radova iznosi  868 tisuća kuna s PDV-om.

U tijeku su i radovi izgradnje oko 400 metara prometne površine – spoja Valvazorove i Kraške ulice s uređenjem postojećih križanja u obuhvatu zahvata. Radovi su također započeli u drugoj polovici rujna i okončat će se do kraja godine. Obuhvaćaju i izgradnju obostranih nogostupa, oborinske odvodnje, javne rasvjete i elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI).  Izvođač radova, odabran kao najpovoljniji ponuditelj na provedenom javnom natječaju, je pulsko društvo Cesta d.o.o., a vrijednost investicije iznosi 2,9 milijuna kuna s PDV-om.

Budući je prije turističke sezone uređen dio Ulice Bože Gumpca u vrijednosti od oko milijun kuna, zadnje dane kolovoza započelo se s uređenjem i preostalo dijela predmetne ulice do raskrižja s Japodskom ulicom. Izvodi se prometnica s priključcima ukupne duljine 360 metara koja se sastoji od dva prometna traka, svaki širine po 3,5 metara te obostrani pješački nogostup širine 2 metra. Uz izgradnju prometnice,  izvodi se i oborinska odvodnja, javna rasvjeta,  elektronička kabelska kanalizacija (EKK)  te  sanitarna odvodnja i vodovodna mreža. Izvođač radova je Tgt Adriatik d.o.o. iz Pule. Investitor prometnice s oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK je Grad Pula, dok je za sanitarnu odvodnju investitor društvo Pragrande d.o.o., odnosno za vodovodnu mrežu društvo Vodovod Pula d.o.o.. Radovi se planiraju okončati do kraja godine, a ugovorena vrijednost radova kojih je investitor Grad Pula iznosi oko 2,7 milijuna kuna s PDV-om.

U Štinjanu su pak u tijeku radovi uređenja Prilaza Plazine kojih je izvođač Tgt Adriatik d.o.o., izabran kao najpovoljniji ponuditelj na provedenom javnom natječaju. Radovi obuhvaćaju izgradnju prometnice u dužini od oko 180 metara, širine 5,50 metra, sa dva vozna traka po 2,75 metra i jednostranim nogostupom.  U zoni zahvata predviđena je izgradnja nove javne rasvjete u  dužini od 198 metara te izgradnja prihvatnih vodolovnih elemenata, odnosno slivnika sa spajanjem na postojeći oborinski kolektor. Vrijednost investicije iznosi nešto manje od 800 tisuća kuna s uključenim PDV-om.

Završena je i modernizacija prometnice Vallelunga budući je sve više ljudi koristi, a i HEP je netom proveo svoju infrastrukturu što je ujedno bila i prilika da se upravo sada prometnica uredi. Preostaje još postavljanje odgovarajuće horizontalna i vertikalna prometne signalizacije, dok će se, sukladno vremenskim uvjetima, ovaj tjedan izvesti radovi orezivanja granja uz prometnicu.

„Povećanje razine kvalitete življenja stanovnika grada Pule razlog su pokretanja navedenih i inih investicija, razlog su razvoja urbane sredine sukladno potrebama, uz pomno planiranje i vodeći računa o proračunskim mogućnostima“, zaključio je Miletić.

Pin It on Pinterest