U Puli obilježen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

U znak sjećanja na sestre Mirabal, koje je 1960. godine u Dominikanskoj Republici brutalno dao ubiti diktator Rafael Trujillo zbog njihovih aktivnosti i borbe za demokraciju i pravdu, 25. studeni je odabran kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Tim je povodom danas na Fakultetu ekonomije i turizma ”dr. Mijo Mirković” u Puli, za studente prve godine preddiplomskog studija i članove Županijskog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama, održana preventivno-edukativna aktivnost.

O problemu nasilja nad ženama, njegovim posljedicama te načinima na koje se žrtvama nasilja može pružiti pomoć govorile su voditeljica Odjela prevencije PU istarske Alica Rosić-Jakupović, koordinatorica Sigurne kuće Istra Jadranka Černjul i voditeljica Županijskog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama Jasmina Vojniković, nakon čega je vanjski suradnik Kineziološkog fakulteta Kristian Družeta prezentirao studenticama na koji se način žene koje su žrtve nasilja mogu obraniti i zaštititi prije dolaska policije.

Kada se govori o nasilju nad ženama, bitno je istaknuti da su žene najugroženije u svojim obiteljima od strane najbližih osoba, među kojima bi se trebale osjećati sigurno i imati njihovu podršku. ”Tamna brojka zasigurno nije zanemariva jer unatoč propagiranju nulte stope tolerancije na nasilje općenito, pozivanju na prijavljivanje nasilja, zakonskim odredbama koje pomažu žrtvama nasilja i drugim čimbenicima, žrtve nasilja se još uvijek teško odlučuju na prijavu nasilja policiji” istaknula je voditeljica Odjela prevencije. U prvih deset mjeseci ove je godine na području PU istarske 365 žena bilo žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja. Najviše je bilo oštećenih žena u kaznenim djelima prijetnje, njih 197. Osim prijetnji, žene su bile žrtve i drugih kaznenih djela i to: 74 žene žrtve kaznenih djela nasilja u obitelji, 32 žene žrtve kaznenih djela tjelesne ozljede, 28 žena žrtve kaznenih djela nametljivog ponašanja, devet žena žrtve kaznenih djela teške tjelesne ozljede, sedam žena žrtve kaznenih djela protupravnog oduzimanja slobode, jedna žena bila je žrtva kaznenog djela teškog ubojstva u pokušaju, a jedna kaznenog djela nepružanja pomoći.  Žene su bile žrtve i seksualnih delikata pa je tako šest žena oštećeno silovanjem, dvije žene kaznenim djelom prostitucije, dvije žene oštećene su spolnim odnošajem bez pristanka, dvije žene bludnim radnjama, a jedna žena bila je žrtva spolnog uznemiravanja. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, kada su kao žrtve zabilježene 432 žene, ove godine bilježi se smanjenje od 16%. Najugroženije su žene koje su u bračnoj zajednici s nasilnikom, potom izvanbračne, bivše i bivše izvanbračne supruge.

Osim kaznenih djela, policija u prvih deset mjeseci ove godine bilježi i manje prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji pa je tako ove godine zabilježeno 219 prekršaja, što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kada je evidentirano 289 prekršaja, smanjenje od 24%. U prvih deset mjeseci ove godine evidentirano je ukupno 248 počinitelja prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, od toga 196 muškaraca i 52 žene.

Bitnu ulogu u borbi protiv nasilja nad ženama svakako ima Županijski tim za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama. ”Njegova je uloga unaprjeđenje sustava rada svih državnih tijela u suradnji s organizacijama civilnog društva kroz timsko djelovanje te uspostavljanje razmjene podataka i unaprjeđenja cjelovitog pristupa,  kao i provedba zajedničke edukacije” pojasnila je Jasmina Vojniković, napomenuvši kako Županijski tim čine predstavnici policije, sudova, centara za socijalnu skrb, zdravstvenih ustanova, obiteljskih centara i ureda državne uprave u županijama.

Sigurna kuća Istra je jedina organizacija civilnog društva koja pruža besplatnu i sveobuhvatnu pomoć ženama žrtvama obiteljskog nasilja i njihovoj djeci na području Istarske županije još od 2006. godine. Unutar organizacije rade isključivo žene koje pomažu ženama u nevolji. Pružaju im psihosocijalnu podršku,  pravnu podršku i smještaj u sklonište ukoliko je to nužno. ”Na području Istre imamo dva skloništa na tajnim adresama i dva savjetovališta, a od početka našeg rada, u tajna skloništa smjestili smo 321 osobu, odnosno 139 žena i 182 djece” istaknula je Jadranka Černjul i napomenula kako Sigurna kuća Istra, osim što žrtvama pruža konkretnu pomoć, kroz različite vidove edukacije podiže svijest građana o nasilju u obitelji kao jednom društveno neprihvatljivom modelu ponašanja.

Program prevencije nasilja nad ženama izložio je potom kroz demonstraciju vanjski suradnik Kineziološkog fakulteta Kristian Družeta, ujedno i glavni instruktor Krav Maga IKMF u Hrvatskoj. Naime, program ima za cilj dati ženama, kao rizičnoj skupini, teorijska i praktična znanja kojima će one podići samopouzdanje, sigurnosnu kulturu, svijest o okruženju, razumijevanje uzroka nasilja, preventivno i proaktivno ponašanje, usvojiti tehnike primjene borilačkih vještina u slučaju samoobrane i suočiti se s posljedicama sukoba. Studentice i članice županijskog tima i same su mogle isprobati koji su najčešći oblici napada na žene i kako se od njih mogu obraniti, a naglašeno je kako je samoobrana posljednji korak kojim branimo sebe ili drugoga od protupravnog napada te da uvijek treba voditi računa o razmjeru zla koje prijeti i nastale posljedice.

Za nasilje nema opravdanja! Pozivamo sve žene koje trpe nasilje da se obrate policiji i potraže pomoć, a građane da o svakom obliku nasilja obavijeste policiju na broj 192!

Foto: PU Istarska

Pin It on Pinterest