Akti gradonačelnika doneseni u travnju 2020. godine

Zadržavajući visoku razinu transparentnosti i otvorenosti gradske uprave, Grad Pula nastavlja s javnim objavljivanjem svih akata gradonačelnika koji su doneseni u prethodnom razdoblju. Akti se jednom mjesečno objavljuju na službenoj web stranici Grada Pule www.pula.hr u rubrici Uprava/Akti gradonačelnika, a u kojoj možete pogledati i najnovije akte gradonačelnika donesene u mjesecu travnju 2020. godine.

 1. Odluka o davanju suglasnosti za ublažavanje negativnih posljedica epidemije COVID-19 po kreditnim programima
 2. Odluka o produžetku obustave rada dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Pula radi smanjenja rizika daljnjeg širenja zaraze koronavirusom COVID-19
 3. Odluka o produžetku obustave rada dječjih vrtića drugih osnivača na području Grada Pule radi smanjenja rizika daljnjeg širenja zaraze koronavirusom COVID-19
 4. Odluka o odgađanju održavanja konstituirajućih sjednica vijeća mjesnih odbora Grada Pule
 5. Odluka o dodjeli posebnih priznanja u 2020. godini
 6. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Projektnog tima u provedbi Projekta sanacije odlagališta Kaštijun u Puli
 7. Odluka o imenovanju Projektnog tima u provedbi projekta „Sanacija odlagališta Kaštijun u Puli“
 8. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Scalierova br. 9
 9. Odluka o zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Sergijevaca br.9
 10. Odluka o zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Sergijevaca br. 21
 11. Odluka o zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Ciscuttijeva br. 6
 12. Odluka o zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Trg prvog svibnja br. 5 i Narodni trg br. 1
 13. Odluka o korištenju dijela sredstava spomeničke rente za izvanredno održavanje kulturnog dobra – Crkva Sv. Nikole u Puli
 14. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje, postavljanja i održavanja kanalizacijskih cijevi vodogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda) 2. skupine – rekonstrukcija Šijanskog kolektora
 15. Odluka o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja vodovodnih cijevi vodovodne mreže na području naselja Veli Vrh, Šijana, Valmade i Monte Serpo
 16. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje, postavljanja i održavanja kanalizacijskih cijevi vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda) 2a. skupine na području naselja Veli Vrh – Šijana
 17. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje, postavljanja i održavanja kanalizacijskih cijevi vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda) na području naselja Valmade – Monte Šerpo
 18. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje, postavljanja i održavanja magistralnog cjevovoda na području Valdebeka i Marsovog polja
 19. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje, postavljanja i održavanja kanalizacijskih cijevi vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda) 2. skupine na području naselja Dolinka-Valdebek
 20. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja elektroenergetskog objekta SN kabel TS 10/0,4 kV Valkane – TS 10/0,4 kV Mornaričko groblje
 21. Odluka o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Veli Vrh Pula
 22. Odluka o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Veli Vrh Pula
 23. Odluka o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Monte Zaro
 24. Odluka o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Monte Zaro
 25. Odluka o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Centar
 26. Odluka o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Vidikovac
 27. Odluka o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Vidikovac
 28. Odluka o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Veruda
 29. Odluka o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi u Školi za odgoj i obrazovanje Pula
 30. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uporabi poslovnih prostora mjesne samouprave
 31. Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o građenju i uređenju međusobnih odnosa
 32. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2020. godinu (Br.3.)
 33. Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec ožujak 2020. godine
 34. Zaključak o usvajanju Izvješća o intervencija Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01.01. do 31.03.2020. godine  
 35. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite na području Grada Pula-Pola, Grada Vodnjana-Dignano i Općine Ližnjan-Lisignano, Općine Medulin, Općine Svetvinčenat, Općine Fažana, Općine Marčana i Općine Barban
 36. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o smanjenju zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule
 37. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina
 38. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade

Pin It on Pinterest