ODLUKE Stožera civilne zaštite Istarske županije i Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

Odluka o obaveznoj provedbi Preporuka HZZJ za sprječavanje zaraze bolešću  COVID-19 u djelatnosti kulture i zabave u okolnostima COVID-19 epidemije 

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaranih bolesti (NN br. 79/7, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 47/20) i člankom 22a Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Istarske županije donosi: 

ODLUKU 

u djelatnosti kulture i zabave u okolnostima COVID-19 epidemije 

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije vezano uz COVID-19 bolest u Republici Hrvatskoj i našem okruženju, potrebno je otkazati sva javna okupljanja i javne manifestacije uključujući Motovun Film Festival, Pula Film Festival i Međunarodni Jazz Festival u Grožnjanu. 

Gosti i izvođači na tim manifestacijama dolaze iz zemalja visokog rizika. Prateći događaji okupljaju veliki broj posjetitelja što onemogućava održavanje fizičke distance. U takvim okolnostima je teško provoditi protuepidemijske mjere. 

Okupljanja velikog broja ljudi predstavljaju događaje visokog rizika za širenje COVID-19 koronavirusa što može povećati broj zaraženih i oboljelih u kratkom vremenskom razdoblju i dodatno ugroziti zdravlje stanovništva Istarske županije i opteretiti zdravstveni sustav u županiji. 

Odluka se upućuje Stožeru civilne zaštite RH na potvrđivanje. 

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine” broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 10. srpnja 2020. godine, donosi 

ODLUKU o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja na kojima je prisutno više od sto sudionika za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 

Ovom Odlukom se, za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, uvode nužne mjere za organizaciju okupljanja na kojima je prisutno više od sto sudionika. 

Organizatori okupljanja koji očekuju dolazak više od sto sudionika obvezni su teritorijalno nadležnoj službi civilne zaštite Ravnateljstva civilne zaštite putem elektroničke pošte županijskog centra 112, najkasnije 48 sati prije planiranog početka okupljanja, dostaviti obavijest o održavanju okupljanja. Obavijest iz stavka 1. ove točke obvezno sadrži: 

– svrhu, mjesto, dan i vrijeme održavanja okupljanja 

podatke o kontakt osobi – očekivani broj sudionika. Organizatori koji su okupljanje prijavili sukladno Zakonu o javnom okupljanju („Narodne novine” broj 128/99, 90/05, 139/05, 150/05, 82/11 i 78/12) nisu obvezni Ravnateljstvu civilne zaštite dostavljati obavijest iz stavka 1. ove točke. 

Organizatori okupljanja na kojima je prisutno više od sto sudionika obvezni su voditi pisanu evidenciju sudionika sukladno uputama i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Evidenciju iz stavka 1. ove točke organizator je obvezan čuvati najmanje 14 dana. 

IV. Za vrijeme okupljanja svi sudionici obvezni su pridržavati se općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. 

Ako se utvrdi da je netko od sudionika okupljanja zaražen virusom SARS-CoV-2, organizator okupljanja je obvezan u najkraćem roku, evidenciju iz točke III. ove Odluke, dostaviti teritorijalno nadležnoj službi civilne zaštite Ravnateljstva civilne zaštite putem elektroničke pošte županijskog centra 112. 

VI. Popis adresa elektroničke pošte županijskih centara 112 nalazi se u prilogu 1. ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 

VII. 

Kontrolu provedbe ove Odluke i kontrolu pridržavanja preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo provodit će timovi u koje će biti uključen po jedan inspektor Ravnateljstva civilne zaštite i jedan policijski službenik. Voditelj tima je inspektor Ravnateljstva civilne zaštite. Za koordinaciju rada timova zaduženi su pročelnici područnih ureda civilne zaštite. 

VIII. 

Ova Odluka primjenjuje se od 13. srpnja 2020. godine: 

IX. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u ,,Narodnim novinama”. 

Pin It on Pinterest