Korištenje gradskih sportskih dvorana i školskih sportskih dvorana

Gradske sportske dvorane mogu obavljati djelatnost, pod uvjetom da Uprave gradskih  sportskih dvorana izrade Protokol za sportsko-rekreativne aktivnosti u zatvorenim sportskim  dvoranama, koji uključuju sve epidemiološke zaštitne mjere, a koje su date u preporukama  Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te se odnose na treninge/utakmice u zatvorenim  sportskim objektima, i na preporuke za čišćenje i dezinfekciju prostora. 

Navedeni protokoli odobreni od strane osnivača, putem Stožera civilne zaštite Grada/Općine  dostavljaju se na odobrenje Stožeru civilne zaštite Istarske županije.  

Školske sportske dvorane pristup kojima ne zahtjeva prolaz kroz prostore škole, već se  isključivo može koristiti direktan ulaz izvana, odlukama ravnatelja, Stožera civilne zaštite  Grada/Općine, uz prethodnu suglasnost osnivača, te suglasnost Stožera civilne zaštite  Istarske županije, mogu se dati na korištenje vanjskim korisnicima uz donošenje protokola za  sportsko-rekreativne aktivnosti u zatvorenim školskim sportskim dvoranama sa uvjetima  identičnim kao i za gradske dvorane.  

Ova Odluka o korištenju školskih sportskih dvorana vrijedi isključivo do donošenja Odluke  Ministarstva znanosti i obrazovanja o početku odvijanja nastave tjelesne zdravstvene kulture  u sportskim dvoranama.  

Daljnje korištenje školskih sportskih dvorana ovisit će o Odluci Ministarstva znanosti i  obrazovanja, vlasnika/osnivača uz donošenje posebnog protokola mjera.  

Pin It on Pinterest