Grad Vodnjan-Dignano objavio Javni natječaj za financiranje programa, projekata, manifestacija…

Grad Vodnjan-Dignano objavio Javni natječaj za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području

Grada Vodnjan-Dignano za 2021. godinu

Grad Vodnjan-Dignano poziva udruge i druge neprofitne organizacije koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u Javnom natječaju da se prijave na financijsku podršku programima, projektima, manifestacijama i aktivnostima koje doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Javnog natječaja.

Udruge i druge neprofitne organizacije mogu prijaviti programe, projekte, manifestacije i aktivnosti za slijedeća prioritetna područja:

01. KULTURA

02. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

03. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

04. SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO

05. POLJOPRIVREDA

06. TURIZAM

Javni natječaj objavljen je dana 15.12.2020. godine, a rok za podnošenje prijedloga projekata i programa završava 15.01.2021. godine.

Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima podnosi se u zatvorenoj omotnici ISKLJUČIVO preporučenom pošiljkom na sljedeću adresu: Grad Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2, 52215 Vodnjan-Dignano, „Javni poziv za udruge – ne otvaraj″, a na prednjem dijelu omotnice OBAVEZNO je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: nika.cadro@vodnjan.hr   

Za financiranje projekata u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 840.000,00 kuna. Najmanji iznos traženih sredstava po području djelovanja je 1.000,00 kuna, a najveći 120.000,00 kuna.

Kompletan tekst Javnog natječaja, kao i sva dokumentacija za provedbu istog, dostupna je na webu Grada www.vodnjan.hr (rubrika „natječaji“).

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Pin It on Pinterest