U cilju kvalitetnije komunikacije s građanima ažurirani komunikacijski kanali Grada Pule

Kako bi se poboljšala komunikacija s građanima nova gradska uprava najvećeg istarskog grada Pule posljednjih je tjedana, među ostalim, radila i na osmišljavanju i uspostavljanju brže, efikasnije  i uspješnije komunikacije. Svi upiti građana od 1. rujna 2021. godine mogu se uputiti Gradu Puli putem više komunikacijskih mogućnosti.

Grad Pula poziva građane da svoje upite ili prijedloge šalju prvenstveno putem aplikacije Smart Pula te će ih se nakon zaprimanja proslijediti na rješavanje nadležnoj službi u Gradu ili trgovačkom društvu na koje se odnosi pitanje ili problematika.

Nadalje, na naslovnici web stranice Grada www.pula.hr postavljen je online obrazac Vaša pitanja putem kojega građani mogu na vrlo jednostavan i brz način uputiti svoje pitanje koje će promptno biti upućeno na rješavanje. Obrazac se može pronaći pod E-usluge i eZahtjevi ili na poveznici: https://www.pula.hr/hr/eusluge/ezahtjevi/vasa-pitanja/

Upite, prijedloge ili problematiku Gradu je moguće dostaviti i putem e-maila: info@pula.hr

Mediji svoje novinarske upite Gradu Puli i dalje mogu postaviti putem e-maila: upit@pula.hr

Odgovori

Pin It on Pinterest