Najava prometne akcije u cilju zaštite pješaka

Na području Pule sutra će se provesti akcija kojom će se kontrolirati poštuju li vozači svoje obveze prema pješacima te poštuju li pješaci prometne propise

Foto: Ilustracija

Postaja prometne policije Pula-Pola nastavlja s provođenjem akcija u cilju zaštite najugroženijih skupina sudionika u prometu pa će tako u utorak, 14. rujna od 9 do 13 sati, provesti prometnu akciju ”Poštivanje obveza vozača prema pješacima i kontrola poštivanja prometnih propisa od strane pješaka”.

Osim smanjenja broja prometnih nesreća i posljedica u kojima sudjeluju pješaci, cilj ove akcije je ukazati pješacima na pravilno sudjelovanju u prometu, a vozačima na obvezu poštivanja prednosti prolaska pješaka na obilježenim pješačkim prijelazima. Napominjemo kako policijski službenici prometne policije učestalo upozoravaju na pješake kao jednu od najugroženijih skupina sudionika u prometu, posebice kada se radi o djeci i pješacima starije životne dobi.

U prvih osam mjeseci 2021. godine policijski službenici utvrdili su 314  prekršaja neustupanja prednosti pješaku, što je 29% više u odnosu na usporedno razdoblje 2020. godine, kada je utvrđeno 234 prekršaja. Također su utvrdili 93 prekršaja pješaka u prometu, što je 16,25% manje u odnosu na usporedno razdoblje 2020. godine. U istom razdoblju zabilježeno je 26 prometnih nesreća obaranja pješaka, što je 271% više u odnosu na usporedno razdoblje 2020. godine, kada je zabilježeno 7 prometnih nesreća obaranja pješaka. U prometnim nesrećama ove godine jedan pješak je smrtno stradao, četiri su teško, a 19 lakše ozlijeđeni.

Kako bi se povećala sigurnost pješaka, kao jedne od najugroženijih skupina sudionika u prometu, Postaja prometne policije Pula-Pola apelira na vozače da povećaju oprez i uvažavaju pješake u prometu:

  • Usporite vozila kada se približavate pješačkom prijelazu zbog propuštanja pješaka koji prelaze kolnik!
  • Zaustavite vozilo ispred pješačkog prijelaza kada su pješaci djeca, stare i iznemogle osobe, slijepe osobe ili druge osobe s invaliditetom i kad tek stupaju na pješački prijelaz!
  • Ne parkirajte vozilo na nogostupu, u raskrižju i na pješakom prijelazu! 

Ujedno podsjećamo pješake da i za njih vrijede određeni prometni propisi, kojih se trebaju pridržavati kako bi povećali svoju, ali i sigurnost ostalih sudionika u prometu:

  • Koristite nogostup ili drugu površinu za kretanje pješaka, a u slučajevima kada nema nogostupa, hodajte što bliže rubu kolnika!
  • Ako se krećete u skupini, hodajte jedan iza drugoga!
  • Ako se krećete kolnikom  izvan naselja, hodajte uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja, a noću i danju u slučajevima smanjene vidljivosti, budite osvijetljeni ili označeni reflektirajućim materijalom!
  • Pješački prijelaz koristite uvijek kad nije udaljen od vas više od 50 metara u naselju ili više od 100 metara izvan naselja!
  • Kada na cesti nema pješačkog prijelaza, prijeđite kolnik najkraćim putem, i to tako da ne ometate promet vozila!

Odgovori

Pin It on Pinterest