Buzećani kreiraju gradski proračun

Slaganje gradskog proračuna zahtjevan je zadatak. U to se mogu uvjeriti svi oni koji posegnu za web aplikacijom Kreiraj proračun koja se drugu godinu za redom može naći na gradskoj Internet stranici.

– Uz već visoko dostignuti standard u transparentnosti proračunskih dokumenta, želja je da u fazu izrade proračuna uključimo što veći broj zainteresiranih. Nakon što se već desetak godina projekti biraju prema prioritetima vijeća mjesnih odbora i potrebama gradskih ustanova, namjera nam je da i građanima na pojednostavljeni i dostupan način omogućimo sudjelovanje u predlaganju potreba i ključnih projekta, izjavio je gradonačelnik Siniša Žulić.

Prva projekcija proračuna 37,38 milijuna

Prilikom predlaganja proračuna treba uvažiti brojne obveze koje je Buzet preuzeo sukladno zakonskim odredbama. Istovremeno treba odgovorno predlagati, jer se u protivnom može narušiti dosadašnji standard u određenim djelatnostima ili prevelikim planiranjem određenih stavaka dodatno opteretiti građane. Drugim riječima ako se u neki segment želi pojačano ulagati, ta se sredstva moraju namaknuti smanjivanjem neke druge proračunske stavke.

Zbog izmijenjenih zakonskih odredbi, po kojima je Buzet proteklih godina gubio dio sredstava po osnovi poreza na dohodak, te brdsko-planinskog područja, zadatak je malo teži s obzirom da treba smanjiti dosadašnja izdvajanja. Prva projekcija proračuna za 2017. godinu temelji se na iznosu od 37,38 milijuna kuna što je na razini prvog proračunskog prijedloga za ovu godinu.

Spomenimo tek da izdvajanja za javnu upravu iznose 3,69 milijuna kuna, a njeno se funkcioniranje ogleda kroz aktivnosti u gradskoj upravi, različitim udrugama, među ostalim i nacionalnih manjina i mjesnih odbora kao i obilježavanja gradskih blagdana. Za socijalnu skrb izdvaja se 1,07 milijuna kuna s obzirom se različitim programima potpomaže najstarije i najpotrebitije sugrađane. Osiguravaju se sredstva za pomoć za novorođenu djecu, sufinancira nabava udžbenika za osnovce, osiguravaju donacije za različite udruge i društva te jednokratne donacije najsiromašnijima.

Za sport se izdvaja 1,43 milijuna kuna

Iako je za školske programe nadležna županijska i državna razina vlasti, Buzet izdvaja dodatna sredstva u visini od 1,43 milijuna kuna za organizaciju produženog boravka u osnovnoj školi, stipendiranje učenika i studenata, nabavke opreme za obje škole. Za sport se izdvaja 1,43 milijuna kuna. Uz dvadesetak klubova koji dobivaju potporu iz proračuna putem Zajednice sportskih klubova, ulaže se u izgradnju i rekonstrukciju sportskih igrališta, održavanje Sportske dvorane i organizaciju sportskih manifestacija. Uz decentralizirana sredstva koja Buzet dobiva za potrebe vatrogastva, izdvajaju se i dodatna sredstva za funkcioniranje i opremanje JVP-a i DVD-a. Izdvajanja za te namjene iznose 3,37 milijuna kuna. Programom javnih potreba u kulturi sa 2,43 milijuna kuna obuhvaćene su aktivnosti koje se realiziraju kroz Pučko otvoreno učilište, dva kulturno-umjetnička društva, dvije katedre Čakavskog sabora, likovnu radionicu i udruge. Osiguravaju se i sredstva za unaprjeđenje turističkih usluga, kao i za kulturne manifestacije i projekte.

Kroz različite komunalne programe 12,82 milijuna kuna ulaže se u održavanje objekata komunalne infrastrukture, održavanje zgrada, javne rasvjete i sanaciju odlagališta, otkup zemljišta i izradu projektne dokumentacije. Donošenjem programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede, 1,15 milijuna kuna usmjerava se u subvencioniranje kamata, subvencije u poljoprivredi, obrtima i tvrtkama, za edukacije i radionice te donacije udrugama.

Širenje internetske wi fi mreže u Roču

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju sa 3,21 milijuna kuna financiraju se plaće i ostale naknade djelatnika Dječjeg vrtića “Grdelin”, nabava kancelarijskog i didaktičkog materijala, ostali izdaci za program predškole.

Financira se program Pomoć u kući – Dnevni boravak za starije osobe. Također, za ostvarivanje programa u okviru redovne djelatnosti Doma za starije osobe osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika doma, zakup poslovnog prostora i dostavu toplog obroka za što je u ovoj godini sveukupno osigurano 2,57 milijuna kuna.

U sklopu web aplikacije Kreiraj proračun, može se predlagati i nekoliko gradskih projekta, izabrati među već predloženima ili predložiti svoj vlastiti projekt, poput širenja WiFi mreže na područje naselja Roč (150.000 kuna), dogradnje Doma za starije (4,5 milijuna kuna), dogradnje vrtića (7,1 milijun kuna), rekonstrukcije palače Verzi (3 milijuna kuna), uređenja parka na Trgu Fontana kod sata (milijun kuna), uređenja gradske knjižnice i čitaonice ( 2 milijuna kuna), opremanja poduzetničke zone Mala Huba II (1,5 milijuna kuna) čime bi se komunalno opremilo oko 5 hektara zemljišta spremnih za investitore, asfaltiranja nerazvrstanih cesta (700.000 kuna), uređenja sportske zone Most (800.000 kuna ) te izgradnje vodovodnog ogranka Perci – Črnica (3,7 milijuna kuna) s obzirom je Črnica najveće naselje na buzetskom području koje još nema izgrađen sustav javne vodoopskrbe.

http://www.glasistre.hr

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Pin It on Pinterest