Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Grada Pule za 2019. godinu

U pripremi je nacrt Proračuna Grada Pule za 2019. godinu. Odgovornim pristupom javnim financijama, Grad Pula već niz godina osigurava realne, socijalne i razvojne proračune, a gospodarsko stanje i dalje nameće potrebu za dodatnom pozornošću.  

Kao i uvijek, želja nam je u proces kreiranja Proračuna Grada Pule kao našeg najvažnijeg financijsko-planskog dokumenta uključiti što veći broj zainteresiranih građana kako bi u konačnici dobili što kvalitetniji prijedlog Proračuna, kako prihodovne strane tako i ukupnih mogućih rashoda u kojima će poseban značaj imati izravni socijalni transferi i potpora pulskom gospodarstvu.

Stoga, pozivamo sve građane da nam dostave svoje prijedloge o raspodjeli proračunskih sredstava Grada Pule za 2019. godinu te da na taj način aktivno sudjeluju u kreiranju Proračuna.

Rok za dostavu prijedloga je 2. listopad 2019. godine.

Grad Pula ima aktivan web servis te na stranici www.proracun.pula.hrmožete sudjelovati u kreiranju Proračuna. Prijedloge možete predati u pisarnici Grada Pule, Stara tržnica 1; uputiti poštom na adresu: Grad Pula, Forum 1, 52100 Pula, n/p gradonačelnika; elektronskom poštom na adresu: proracun@pula.hrili putem eKonzultacija na www.pula.hr

Pin It on Pinterest