Miletić: „Vlada RH ima u rukama i škare i platno za spas hrvatske brodogradnje”

S ciljem iznošenja jasnog i nedvosmislenog stava o potrebi očuvanja brodogradnje i radnih mjesta u brodogradnji predstavnici tijela Istarske županije i Grada Pule na današnjoj su zajedničkoj tematskoj sjednici usvojili Deklaraciju o Uljaniku.

Tematskoj sjednici prisustvovali su i Zvonimir Novak pomoćnih ministara gospodarstva, poduzetništva i obrta, predstavnici Uprave i Nadzornog odbora Uljanika, predstavnici sindikata koji djeluju unutar brodogradilišta te predstavnici strateškog partnera.

„Uljanik je za Grad Pulu poduzeće od strateškog značaja što se može iščitati iz svih službenih dokumenata Grada Pule. Jasno definiranim prostornim planom Grada Pule područje Uljanika predviđa isključivo i jedino brodograđevnu djelatnost. Treba naglasiti da je Pula jedini  grad u Hrvatskoj koji je svoja potraživanja u novcima kompenzirao sa udjelima u trgovačkom društvu Luka Pula u iznosu od 65 milijuna kuna. Mogu razumjeti kada netko kaže kritiku za stanje u cestama i fasadama ali mislim da je bilo puno ispravnije tada taj novac uložiti u Uljanik nego šminkati grad. Funkcija Grada Pule je, nastavno na ovlasti koje kao jedinica lokalne samouprave imamo, stvaranje uvjeta, okruženja i infrastrukture kako bi proizvodnja mogla funkcionirati i nikada nećemo promijeniti prostorni plan Grada Pule koji bi na bilo koji način išao na štetu brodogradilišta ili radnika brodogradnje. Grad Pula ima ukupno 0,3 posto dionica u ukupnim dionicama Uljanik brodogradilišta i naš je utjecaj u skupštini beznačajan. Utjecaj nemaju niti razjedinjeni dioničari koji su bivši ili sadanji radnici, već značajan udio pa time i utjecaj ima Republika Hrvatska kao vlasnik 25 posto dionica i Adris grupa s 13 posto i  koji mogu utjecati na rad skupštine, na postavljanje nadzornog odbora koji potom bira Upravu društva. Jasno se stoga može vidjeti koje mehanizme ima Grad i Županija na raspolaganju a za koje je adresa za rješenje – Vlada Republike Hrvatske. Imamo tri ministarstva koja imaju različita nastojanja. Samo Ministarstvo gospodarstva se zalaže za opstanak brodogradnje, dok su ministri imovine i financija  za stečaj. Mi za stečaj nismo i to nije rješenje“ naglasio je pulski gradonačelnik Boris Miletić te dodao da kako traži od Vlade u četvrtak da na Sjednicu u Puli dođe s odlukama o strateškoj djelatnosti i jamstvenom fondu.

 

 

Istarski župan Valter Flego kazao je kako složena situacija u Uljaniku nije od jučer, ali da je sada minuta do dvanaest. Ključno rješenje je u rukama države koja je najveći pojedinačni vlasnik. „Hrvatska previše ulaže u turizam, a to nije dobro. Mi smo najovisniji o turizmu na čitavom Mediteranu. Gašenje brodogradnje za nas nije opcija jer je Uljanik prevažan subjekt za Pulu i Istru“, kazao je Flego.

Samu Sjednicu je otvorio pomoćnik ministra Zvonimir Novak koji je kronološki prikazao situaciju u Uljaniku i korespondenciju između Vlade i EU-a te je podsjetio da se Vlada u 11. mjesecu prošle godine izjasnila da će stati iza brodogradnje i zajedno s Upravom pokušati naći optimalno rješenje.

Istaknuo je da EK očekuje u planu restrukturiranja da Uljanik i strateški partner sudjeluju u financiranju u istom omjeru kao država. Kada je Uprava prezentirala prvi nacrt plana bilo je vidljivo da su troškovi povećani za 100 milijuna eura, a ovo je ipak preozbiljan posao da bi troškovi tek tako porasli. Prva verzija plana dostavljena je Vladi 20. travnja i odmah smo imali brojne primjedbe. Između ostalog po tom je planu država trebala snositi 60 posto troškova. Osim toga, bila je prevelika isprepletenost kompanija unutar Uljanik Grupi pa se nije znalo tko se restrukturira, a i rokovi su bili prekratki. Početkom svibnja, u drugoj ponuđenoj varijanti odbijene su naše primjedbe, da bi 11. lipnja, u trećoj varijanti plana restrukturiranja one bile donekle prihvaćene. Plan je, kaže, 13. srpnja poslan u Bruxelles, a EK je potvrdila da sanacijski kredit od 96 milijuna eura ulazi u troškove restrukturiranja“, kazao je Novak te dodao da će se ovaj tjedan u Ministarstvu gospodarstva održati nekoliko sastanaka sa brodovlasnicima kako bi ih uvjerili da ostanu u Uljaniku i da će se plan restrukturiranja doraditi i poboljšati te odobriti kako bi se počelo provoditi restrukturiranje u brodogradnji.

Denis Rabar iz Uprave Uljanika kazao je da postoji volja i raspoloženje da se nastavi brodogradnja, a s obzirom na kompleksnost izgradnje brodova koji su danas u fokusu, u budućnosti bi se u Uljaniku izgrađivala tri broda složenog tipa.

Renata Kašnjar-Putar predsjednica Nadzornog odbora Uljanika je u svom izlaganju navela da su sve odluke NO-a bile zakonite i da su od tri ponude izabrali najboljeg strateškog partnera, a predstavnik tvrtke Kermas Energija Željan Horvat naveo je da  tvrtka ne bi bila ovdje da država u veljači nije dala kredit i da Kermas Energija u srpnju nije dala pozajmicu od gotovo 100 milijuna kuna za nastavak proizvodnje.

Predstavnici sindikata istaknuli su da je restrukturiranje jedini izlaz te da više nema vremena za čekanje.

Polazeći od činjenice da je:

– Uljanik gospodarski simbol Istre i Hrvatske, jedno od najstarijih brodogradilišta u svijetu osnovano 1856. godine, brodogradilište koje je dugi niz godina visoko pozicionirano na svjetskom tržištu;

– Uljanik najznačajnije industrijsko poduzeće Istarske županije, jedan od najvećih hrvatskih izvoznika, te poduzeće koje je simbol industrijske proizvodnje i ima posebni emotivni značaj za građane Pule i Istre;

– Skupština Istarske županije u veljači 2018. godine jasno iskazala podršku Uljaniku i zatražila od svih nadležnih sudionika odgovorno postupanje i maksimalan angažman u cilju osiguranja dugoročne opstojnosti brodograđevne
djelatnosti Grupe Uljanik i hrvatske brodogradnje;

– Skupština Istarske županije u veljači 2018. godine pozvala sve sudionike u procesu restrukturiranja da svojim djelovanjem omoguće nastavak poslovanja i proizvodnje, te povećanje konkurentnosti, u cilju očuvanja radnih mjesta i daljnjeg razvoja.

Temeljem članka 43. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2/18) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine Grada Pule“, br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 i 2/18), Skupština Istarske županije i Gradsko vijeće Grada Pule na zajedničkoj sjednici, održanoj __________ 2018. godine, donose zajedničku

DEKLARACIJU O ULJANIKU

I
Skupština Istarske županije i Gradsko vijeće Grada Pule primili su na znanje iznesene informacije o aktualnoj situaciji i perspektivi Uljanika, te izražavaju svoju zabrinutost razvojem događaja.
Pozivamo sve sudionike da u ovoj teškoj situaciji, problematici Uljanika pristupaju posebno ozbiljno i odgovorno. Prioritet svih sudionika mora biti pronalazak modela za isplatu plaća i premoštenje financiranja Uljanika do početka programa restrukturiranja, a ne stečaj brodogradilišta. Tražimo poduzimanje hitnih mjera, posebno od Vlade Republike Hrvatske te podržavamo sve aktivnosti sudionika koje su usmjerene u pravcu rješavanja sadašnje krizne situacije s ciljem da Uljanik bude održivo i uspješno brodogradilište.

II
Jedinstveni je stav Skupštine Istarske županije i Gradskog vijeća Grada Pule da je brodograđevna industrija od strateškog značaja za Pulu, Istru i Hrvatsku u cjelini, kao jedna od najjačih izvoznih i razvojnih djelatnosti.
Uljanik, kao dugogodišnja predvodnica gospodarstva Pule, Istre i Hrvatske, mora opstati, nastaviti s brodogradnjom i proizvodnjom, razvojem, te očuvanjem postojećih i stvaranjem novih radnih mjesta.

III
Pozivamo Vladu Republike Hrvatske da prema Uljaniku ima isti tretman kakav su imala i druga brodogradilišta u Hrvatskoj. Istarska županija i Grad Pula izražavaju svoju punu spremnost da sve svoje raspoložive snage i resurse stave u funkciju pomoći u rješavanju ovog gorućeg problema gospodarstva Pule, Istre i Hrvatske. Istarska županija i Grad Pula jasno poručuju svim potencijalnim strateškim partnerima za restrukturiranje Uljanika da neće podržati nikakve špekulacije sa zemljištem i da neće mijenjati Prostorni plan obuhvata Uljanik na bilo koji način koji bi naštetio Uljaniku kao brodogradilištu i radnicima brodogradilišta.

IV
Tražimo od Vlade Republike Hrvatske, kao vlasnika i glavnog strateškog aktera restrukturiranja, da u sinergiji s Upravom, Nadzornim odborom, sindikatima i strateškim partnerima, hitno iznađe dugoročno i održivo rješenje za spas Uljanika i nastavak redovnog rada. Tražimo da se učini sve kako bi se sanirala šteta proizišla uslijed otkazivanja ugovorenih izgradnji brodova, te kako bi Uljanik ponovno postao konkurentan na svjetskom tržištu.

V
Tražimo da Vlada Republike Hrvatske aktivno sudjeluje u planiranju i provedbi restrukturiranja, i kao vlasnik i kao partner, jer jedino Vlada Republike Hrvatske može s Europskom komisijom dogovoriti i provesti restrukturiranje Uljanika.
Tražimo da se stvore uvjeti za održivu brodogradnju, kao strateške djelatnosti Republike Hrvatske. Tražimo da se osigura stručno i kvalitetno operativno vođenje tvrtke uz instrumente nadzora i kontrole.
Tražimo uspostavljanje zaštitnih mehanizama za jamstva koje daje država.

VI
Tražimo od svih sudionika uključenih u rješavanje sadašnje krize Uljanika da se isključivo vode ciljem spašavanja Uljanika i radnih mjesta, posebno vodeći računa o radnoj i socijalnoj sigurnosti radnika te osjetljivosti ovog procesa, bez dodatnog
politiziranja i uz objektivno informiranje javnosti.

VII
Ova Deklaracija stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Istarske županije“ i „Službenim novinama Grada Pule“.

Pin It on Pinterest