Pulske plaže ostaju otvorene za sve građane i posjetitelje Pule

Planovi o godišnjem i srednjoročnom davanju koncesija Grada Pule, koji se nalaze na javnom savjetovanju, ne omogućavaju zatvaranje plaža, a time ni naplatu, kao niti davanje u koncesiju bez prethodnog javnog savjetovanja. Grad Pula svojim je prostornim planovima zabranio ograđivanje plaža, a samim time i ograničavanje korištenja i dostupnosti građanima i drugim posjetiteljima. 

Plaže na lokacijama Saccorgiana, Ferijalni savez, Ambrela, Punta Verudela, Splendid Zlatne stijene, Valkane i Kupalište Stoja navedene su i u svim dosadašnjim planovima, javno dostupnim na stranicama Grada Pule i odobrenim od strane Gradskog vijeća i predlažu se s  obzirom na njihovu frekvenciju posjećenosti, a s ciljem stvaranja još ugodnijeg i kvalitetnijeg ambijenta, odnosno dodatnog poboljšanja kvalitete usluge svim korisnicima.

Stoga smatramo nužnim reagirati na neistine kojima se pokušava dovesti građane Pule u zabludu, a koje su navedene u priopćenju Inicijative građana ”Volim Pulu”, kojeg potpisuje gđa. Dušica Radojčić, prenesenog u medijima pod naslovom „U tijeku je savjetovanje o planu privatizacije i naplate pulskih gradskih plaža“.

Na navedenim lokacijama i danas se obavljaju gospodarske djelatnosti temeljem koncesijskih odobrenja (npr. za iznajmljivanje ležaljki i suncobrana i ostalih rekvizita na plaži, beach bar). 
Za razliku od koncesijskih odobrenja, koncesija za obavljanje tih djelatnosti na pojedinoj plaži kao cjelini omogućila bi obavljanje tih djelatnosti od strane jednog koncesionara koji bi na taj način mogao kvalitetnije upravljati sadržajima na lokaciji i dodatno ulagati u podizanje kvalitete pružanje usluga i jednoobrazno uređenje prostora, kao i u održavanje tog istog prostora. Eventualnom davanju koncesije, sukladno zakonu, prethodi obvezno javno savjetovanje za svaku pojedinačnu lokaciju. 

Donošenje odluka o godišnjim i srednjoročnim planovima davanja koncesija zakonska je obveza Grada Pule, sukladno Zakonu o koncesijama. Odluke se moraju donijeti najkasnije do kraja siječnja iduće godine i dostaviti ministarstvu nadležnom za financije. Godišnji plan davanja koncesija mora biti u skladu sa srednjoročnim (trogodišnjim) planom davanja koncesija.  

Grad Pula je dana 11. prosinca 2018. godine započeo s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Plana davanja koncesija za 2019. godinu i Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za razdoblje 2019. – 2021. godine. 

Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana točnije u razdoblju od 11. prosinca 2018. godine do 11. siječnja 2019. godine, a adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je: godisnji.plan@pula.hritrogodisnji.plan@pula.hr.

Želimo podsjetiti i istaknuti kako predmetnim Prijedlozima Odluka o donošenju godišnjeg i trogodišnjeg Plana davanja koncesija planira samo mogućnost davanja koncesija na predmetnim plažama. Hoće li iste biti doista i dane u koncesiju, i pod kojim uvjetima, odlučivat će posebnim odlukama Gradsko vijeće Grada Pule, nakon prethodno provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za svaku pojedinačnu lokaciju.

Tada će svi građani Pule imati mogućnost izjasniti se o svakom konkretnom prijedlogu i uvjetima davanja u koncesiju, kada će biti poznati i svi ključni parametri potencijalnog davanja lokacije u koncesiju, kao što je primjerice, obuhvat, djelatnosti, rokovi i drugo.

Grad Pula

Pin It on Pinterest