Akti gradonačelnika doneseni u veljači 2019. godine

U mjesecu veljači 2019. godine Gradonačelnik Grada Pula – Pola donio je slijedeće akte iz svoje nadležnosti:

·  Odluka o organiziranju prometne jedinice mladeži za 2019. godinu

·  Odluka o dodjeli sredstava dječjim vrtićima drugih osnivača

·  Odluka o davanju dijela k.č. 5177/1 k.o. Pula na korištenje – Pula Sport d.o.o.

·  Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta

·  Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta

·  Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule

·  Odluka o prihvatu ponuda i sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora

·  Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, M. Laginje br. 1

·  Odluka o dodjeli stana u najam

·  Odluka o dodjeljivanju poslovnih prostora na uporabu udrugama i zaključivanju ugovora o uporabi poslovnih prostora

·  Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Kraška 1

·  Odluka o imenovanju povjerenstva za ocjenu prijava podnesenih po raspisanom Javnom pozivu za dodjelu financijskih sredstava udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama iz djelokruga poslova Upravnog odjela za kulturu

·  Odluka o imenovanju predstavnika Grada Pule u stručno povjerenstvo za provedbu postupka nabave za izvođenje građevinskih radova za obnovu dijela nekretnine koji će provesti Ustanova Zaštitna radionica Tekop Nova Pula – Officina per la tutela Tekp Nova Pola

·  Odluka o ovlaštenju za preuzimanje spremnika za otpad

·  Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje, postavljanja i održavanja vodovodne mreže u naselju Štinjan, Štinjanska cesta

·  Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje, postavljanja i održavanja fekalnog cjevovoda odvodnje sanitarnih otpadnih voda za dio naselja u ulici Kaštanjer u Puli

·  Odluka o prihvatu i sklapanju Sporazuma o sudjelovanju u podmirivanju troškova uređenja potkrovlja – arhive od dana 3. siječnja 2019. godine, KLASA:372-01/18-01/88;URBROJ:541-06-02/1-19-2

·  Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br.10

·  Zaključak o utvrđivanju Prijedloga VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule

·  Zaključak o utvrđivanju Prijedloga I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Marina Veruda“

·  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za provedbu Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata za 2018.

·  Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2019. godinu (Br.1.)

·  Plan prijma o izmjeni Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Pula-Pola za 2019. godinu (kratkoročni plan)

·  Zaključak o usvajanju informacije o stanju sigurnosti na području Grada Pule u 2018. godini

·  Zaključak o provođenju javne dražbe radi prodaje motornih brodica i pripadajućih prava

·  Zaključak o potvrđivanju programa i termina održavanja programa „Koncert Julio Inglesias“ u Amfiteatru

·  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – caffe bar Circolo 17

·  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – caffe bar Circolo

·  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – buffet „Wine&food bar Tappo“

·  Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar „Cabahia“

·  Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar „Cabahia“

·  Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – buffet „Wine&food bar Tappo“

·  Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar „Kunstkafe“

·  Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar „Wine&food bar Tappo“

·  Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar „Wine&food bar Tappo

·  Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta – restoran-pripremnica obroka „Mozart“

·  Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar „Podroom“

·  Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar „Uliks“

·  Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar „Cabahia“

·  Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – pivnica „Ožujsko pub Zaobilaznica“

·  Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnice radnika u Upravnom vijeću Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula

·  Plan o izmjeni Plana savjetovanja s javnošću za 2019. godinu

·  Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec siječanj 2019. godine

·  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Etičkog povjerenstva Grada Pule za 2018. godinu

·  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji

·  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Tone Peruška Pula

Pin It on Pinterest