Akti gradonačelnika doneseni u svibnju 2019. godine

Zadržavajući visoku razinu transparentnosti i otvorenosti gradske uprave, Grad Pula nastavlja s javnim objavljivanjem svih akata gradonačelnika koji su doneseni u prethodnom razdoblju. Akti se jednom mjesečno objavljuju na službenoj web stranici Grada Pule www.pula.hru rubrici Uprava/Akti gradonačelnika, a u kojoj možete pogledati i najnovije akte gradonačelnika donesene u mjesecu svibnju ove godine.

Odluka o proglašenju Dana žalosti u Gradu Pula-Pola povodom proglašenja stečaja nad trgovačkim društvima u sastavu Uljanik Grupe

Odluka o osnivanju Tima Grada Pula-Pola za potporu radnicima Uljanik Grupe

Odluka o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Pule u 2019. Godini „POTPORE PULA 2019“

Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Pule u 2019. godini – „POTPORE PULA 2019“

Odluka o dodjeli potpore projektu Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda putem interneta

Odluka o donaciji informatičke opreme učenicima pulskih osnovnih škola za pobjedničke radove natjecanja „Pula+“

Odluka o donaciji informatičke opreme učenicima pulskih osnovnih škola za pobjedničke radove natjecanja „Pula-moj grad“

Odluka o donaciji informatičke opreme najboljim učenicima srednjih škola u Gradu Puli

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokacijama za prodaju robe izvan prostorija na pokretnim napravama

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje upisa u dječje vrtiće

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju povjerenstva za provedbu Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata

Odluka o dodjeljivanju poslovnih prostora na upotrebu udrugama i zaključivanju ugovora o uporabi poslovnih prostora

Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br. 10 – Teatar Naranča

Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Istarska br. 9 – Udruga „Cavae Romanae 95“

Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Trierska br. 5 – Udruga Slavonaca Istarske županije „Slavonija“

Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Kapitolinski trg br. 6 – Ivan Udović

Odluka o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnih prostora u Puli, Istarska br. 16 i Sergijevaca br. 29 i zaključivanju Aneksa Ugovora o zakupu poslovnih prostora

Odluka o davanju skloništa broj 60 na lokaciji, Vitezićeva broj 8 u Puli, na uporabu u miru – Teatar Naranča

Odluka o davanju skloništa broj 84 na lokaciji, Stankovićeva ulica broj 49 u Puli, na uporabu u miru – Teatar Naranča

Odluka o izdavanju tabularne isprave – Boris Atanasov

Odluka o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja kanalizacijskih cijevi odvodnje otpadnih voda na trasi izgradnje sanitarnog kolektora Buonarrotijeve ulice u Puli

Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje, postavljanja i održavanja vodovodne mreže u Puli, Ulica Put od fortica

Odluka o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja kanalizacijskih cijevi vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, 2. skupine, sustav odvodnje otpadnih voda naselja Štinjan – proširenje sekundarne mreže

Odluka o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja kanalizacijskih cijevi vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, 2. skupine, rekonstrukcija crpnih stanica južne pulske rivijere

Zaključak o prihvaćanju inicijative za izradu i financiranje izrade IX. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule i I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Ribarska koliba“

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule

Zaključak o donošenju Plana motrenja, ophodnje, dojave i dežurstva za 2019. godinuZaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2019. godinu (Br. 3.)

Zaključak o usvajanju informacije o stanju sigurnosti na području Grada Pule za prvo tromjesečje 2019. godine

Zaključak o dodjeli sredstava za organizaciju gospodarske manifestacije HISTRIA 2019

Zaključak o organiziranju manifestacija (Dani Vojvodine u istri, Ljetni Seasplash klub, 26. sajam Histria

Zaključak o organiziranju manifestacija (Pulsko ljeto na Giardinima, Pula-zdravi grad, Sajam starina, Dan MO Kaštanjer)

Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Wine&food Tappo (03. i 04. svibnja 2019.)

Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Wine&food Tappo (10. i 11. svibnja 2019.)

Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Wine&food Tappo (24. svibnja 2019.)

Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Wine&food Tappo (25. svibnja 2019.)

Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Wine&food Tappo (31. svibnja 2019.)

Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Wine&food Tappo (01. lipnja 2019.)

Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Caffe bar Circolo 17 (10. svibnja 2019. godine)

Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Caffe bar Circolo 17 (11. svibnja 2019. godine)

Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Caffe bar Circolo 17 (16. svibnja 2019. godine)

Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Caffe bar Circolo 17 (24. svibnja 2019. godine)

Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Caffe bar Circolo 17 (25. svibnja 2019. godine)

Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Mjesni odbor Kaštanjer (24. svibnja 2019. godine)

Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Dom hrvatskih branitelja (24. svibnja 2019. godine)

Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Dom hrvatskih branitelja (31. svibnja 2019.)

Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Punta Christo Štinjan (01. lipnja 2019.)

Rješenje o odbijanju zahtjeva za produženje radnog vremena ugostiteljskog objekta – buffet Wine&food Tappo

Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – restoran-pripremnica obroka Mozart

Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – restoran Ribarska Koliba Fischerhutte

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2018. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pula-Pola u 2019. godini

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2018. godinu Gradske knjižnice i čitaonice PulaZaključak o utvrđivanju prijedloga

Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2018. godinu Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2018. godinu Javne ustanove Pula Film Festival

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2018. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića „Mali svijet“ za 2018. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića-Scuola dell’infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola za 2018. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula za 2018. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Pula za 2018. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Sportske zajednice Grada Pule za 2018. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2018. godinu i na Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-PulaZaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Akcijskog plana energetski održivog razvitka (SEAP) – revizija Grada Pula-Pola

Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o donošenju prethodne suglasnosti za postupak donošenja Strategije s planom prilagodbe klimatskim promjenama Grada Pula-Pola

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Marina Veruda“

Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o izradi IX. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule i I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Ribarska koliba“

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o sklapanju Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza u vezi izgradnje i opremanja poduzetničkog centra „Co-working Pula“

Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o isključivanju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi – dio k.č. 779/20 k.o. Pula

Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o isključivanju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi – k.č. 5404/9 k.o. Pula

Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o isključivanju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi – k.č. 253/3 k.o. Štinjan – Nova

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju na posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu gradnje građevina infrastrukturne namjene, vodogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, 2. skupine, rekonstrukcija crpne stanice južne pulske rivijere

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Odluke Vlade Republike Hrvatske od 23. svibnja 2019. godine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području Grada Pula – Pola

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda Grada Pule

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Pula

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Pula

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje 2019 – 2021 godine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o donošenju Plana davanja koncesija za 2019. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojeće brodogradilišne luke Tehnomont – Pula

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec travanj 2019. godine

Pin It on Pinterest