Uspostavljen Registar stvarnih vlasnika

Obaveza upisa podataka u Registar za trgovačka društva započela 3. lipnja

Jučer je u HGK – Županijskoj komori Pula održana edukacija o Registru stvarnih vlasnika. Registar koji je uspostavljen početkom lipnja na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, uime Ministarstva financija – Ureda za sprečavanje pranja novca vodi Financijska agencija.

Za trgovačka društva i podružnice stranih trgovačkih društava obaveza upisa podataka u Registar započela je 3. lipnja, a rok za ispunjenje obaveze je 31. prosinca ove godine. Do kraja godine, a počevši od 1. srpnja i udruge (čiji jedini osnivač nije lokalna i regionalna samouprava) moraju unijeti podatke.

Upis podataka u Registar bez naknade moguć je putem web aplikacije Financijske agencije uz digitalni certifikat ili korištenjem za to predviđenih obrazaca u poslovnicama Fine.

Svrha uspostavljanja Registra jest potreba za točnim i ažuriranim informacijama o stvarnom vlasniku, jačanje transparentnosti i dostupnosti podataka o stvarnom vlasništvu kako bi se sprječila zlouporaba pravnih subjekata za pranje novca i povezana predikatna kaznena djela uključujući i porezne prijevare, kao i za financiranje terorizma.

Edukacija je održana putem multimedijskog sustava Ministarstva financija, a sudionici su dobili informacije o obavezama unosa podataka o stvarnim vlasnicima i pravilnom načinu unosa podataka.

Pin It on Pinterest