Redizajnirane mrežne stranice Kina Valli

Suvremeni dizajn, lakoća interakcije i dostupnost informacija karakteristike su redizajnirane mrežne stranice Kina Valli.

Osvježeno sučelje korisnicima omogućava jednostavnu navigaciju kroz mjesečni raspored i u potpunosti prati značajke efikasne navigacije, brzinu i važnost informacija.

Uz odmah dostupnu i vidljivu ponudu aktualnih filmova, na raspolaganju su relevantni podaci o pojedinim naslovima, odnosno foršpani i fotografije.

Već od same naslovnice korisnicima su na raspolaganju informacije o aktualnim tjednim naslovima čime je omogućena sigurna rezervacija ili kupovina u samo nekoliko klika.  

Stranica je prilagođena i za korištenje na raznim veličinama mobilnih ekrana.

Pin It on Pinterest