Prirodni plin stiže do Velog Vrha i Štinjana

 

Iako je još krajem svibnja 2015. godine trajno zatvorena proizvodnja gradskog plina u Puli čime je ujedno označen i početak korištenja prirodnog plina za sve potrošače na području Pule, Plinara d.o.o. Pula i u ovoj godini nastavlja s plinofikacijom preostalih gradskih područja. Naime, prema planu predstoji plinofikacija istočnog dijela Velog Vrha i industrijske zone Galižana za koju je predan zahtjev za građevinsku dozvolu u dužini od oko 11 kilometara, a koji će se graditi usporedno s rekonstrukcijom državne ceste D66 od novog rotora u Šijani do Velog Vrha. “Plinara je ishodovala i građevinsku dozvolu za dionicu dugu 4,4 kilometara za potrebe izgradnje plinovoda Katarina –Monumenti čija izgradnja predstavlja preduvjet za plinofikaciju zapadnog dijela grada, kako Velog Vrha tako i Štinjana. Pored toga, usporedno s najavljenom rekonstrukcijom hotela Brioni gradit će se i plinovod prema Punta Verudeli u dužini od jednog kilometara,“ kazao je direktor Plinare d.o.o. Pula Dean Kocijančić. Na prirodni plin danas je u Puli prikopčano oko 10.700 domaćinstava te 700-tinjak poslovnih subjekata, a prema analizama potrošnja prirodnog plina u odnosu na gradski, omogućuje svakom kućanstvu uštede i do 40 posto.  

„Od 2007. godine do danas u Puli je izgrađeno ukupno 184,5 kilometara nove distribucijske mreže plina za što je utrošeno preko 115 milijuna kuna. Kapitalna je to investicija koja za naš grad i okolicu predstavlja svojevrsnu prekretnicu. Podsjećam vas, Pula je bila četvrti grad u Hrvatskoj nakon Rijeke, Zagreba i Osijeka koja je plin kao energent koristila ponajprije za javnu rasvjetu, zatim za grijanje te kasnije u tehnološkim procesima. Svi jako dobro pamtimo 2001. godinu i eksploziju plina koja je za sve nas bila jedna velika škola i zato smo uz najviše sigurnosne standarde, građanima Pule omogućili prelazak na novi, efikasniji, ekološki prihvatljiviji i ne manje bitno, jeftiniji energent“, istaknuo je pulski gradonačelnik Boris Miletić.

Kroz ITU mehanizam gradit će se punionica prirodnog plina

Projekt punionice stlačenog prirodnog plina na lokaciji bivšeg postrojenja za proizvodnju gradskog plina u Industrijskoj zoni u Šijani prihvaćen je od strane mehanizma integriranog teritorijalnog ulaganja koji će se financirati dijelom iz sredstava EU, a dijelom iz sredstava Plinare. Cjelokupna dokumentacija je spremna za javni natječaj, a sama realizacija projekta očekuje se nakon što se Gradu Puli kao nositelju ITU mehanizma odobre sredstva.

Pin It on Pinterest